Gå till innehållet

Sopdispens

 Om du äger ett hus som ingen bor i finns möjlighet att söka dispens från skyldigheten att lämna hushållsavfall.

Får du dispens innebär det att du inte behöver betala hushållsavfallshämtning för det huset. Men grundavgiften är du alltid skyldig att betala, vilken bestäms av renhållningstaxan.

För att få dispens behöver du ha giltiga skäl. Ange dina skäl i ansökningsblanketten under rubriken "Orsak till ansökan om befrielse från sophämtning".

Gäller din dispens för mindre än 6 månader så söker du det hos Östhammar Direkt via telenummer 0173-86 000 och inte via knappen nedan.

 

1. Giltiga skäl för dispens

  • Fastigheten har varken bostadshus eller friggebod. Vill du ha en permanent uppställd husvagn eller husbil krävs bygglov.
  • Du använder inte fastigheten på grund av att den är till försäljning, är obeboelig eller ett dödsbo.
  • Du eller annan person använder inte fastigheten på grund av utlandsvistelse (minst 1 år för permanentboende samt mer än en hel säsong för fritidsboende).
  • Du har redan ett permanent renhållningsabonnemang i Östhammars kommun på annan fastighet. T.ex. om du äger flera fastigheter i Östhammars kommun där minst en av fastigheterna har ett renhållningsabonnemang. Observera att annat boende i form av t.ex. lägenhet ej är skäl för dispens då man inte själv står på renhållningsabonnemanget.
  • Du har din fritidsbostad belägen intilliggande fastighet som tillhör annan familjemedlem och kan nyttja dennes soptunna, som har ett avfallsabonnemang.
  • Fastigheten besöks bara för tillsyn utan övernattningar.

 

 

Kontakta oss

Relaterade länkar