Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Underentreprenörer

Östhammars kommun anlitar ett antal underentreprenörer för att ta hand om insamlingen av avfallet.

All kontakt gällande avfallsfrågor sker via Östhammars kommun.

Remondis

Samlar in mat- och restavfall från kommunens hushåll och verksamheter. Dessa fordon har två fack. Ett för att samla in restavfallet och ett för matavfall. Bilarna transporterar allt för omlastning vid Väddika avfallsanläggning och därifrån körs större containrar ut till förbränning av restavfallet hos Stockholm Exergi AB medan matavfallet transporteras in till Uppsala Vattens anläggning för att bli biogas och certifierad gödsel. Matresterna från invånarna i Östhammar bidrar därmed till att bland annat regionens bussar kan drivas med fossilfritt bränsle. 

Remondis hämtar från årsskiftet även förpackningar, returpapper, textilier och batterier. Idag hämtas främst från Östhammarshems flerbostadsfastigheter men under kommande år ska fler hushåll anslutas. 

För uppdraget med förpackningsinsamlingen har Remondis en bil som har hela fyra fack. På så sätt kan de olika materialen samlas in i en och samma transport. Efter insamlingen runt om i kommunen körs allt till Väddika avfallsanläggning för att lastas om för vidare transport till närmaste mottagningsstation som ligger i Uppsala. 

Strandqvist & Olsson

Har hand om insamlingen av de flesta förpackningar vi lämnar i de gröna behållarna vid återvinningsstationerna. Papper, plast och metall körs sedan, liksom förpackningarna från fastigheter runt om i kommunen, till Väddika avfallsanläggning för omlastning och senare transport till mottagningen i Uppsala. Strandqvist & Olsson utgår ifrån Norrtälje och har två frontlastande fordon där hela behållaren lyfts över hytten och töms. Strandqvist & Olsson kör sina fordon med HVO som är ett fossilfritt drivmedel.

Returpapperscentralen

Samlar in glasförpackningarna som lämnas i behållarna vid kommunens återvinningsstationer. Färgade och ofärgade glasförpackningar samlas in var för sig och glaset i dem går att återvinna hur många gånger som helst utan att kvaliteten blir sämre.

Behållarna för glas behöver lyftas upp för att tömmas och bilen har därför en kran med krok för ändamålet. Returpapperscentralen har anlitat en underentreprenör som finns i kommunen. 

Alla glasförpackningar, även de från den fastighetsnära insamlingen i Remondis regi, körs för omlastning vid Väddika avfallsanläggning. Där hämtas glasförpackningarna efter att personalen beställt transport av Svensk glasåtervinning.