Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ett akut ledningsarbetet på Albrektsgatan, Bodagatan, Kanikebolsgatan och Smedjegatan i Östhammar, ikväll den 13 juni från kl 19:00. Arbetet väntas bli klart under natten, under tiden leds trafiken om via Bodagatan samt Källvägen. Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag för dig som har en funktionsnedsättning. Med bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att bostaden ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

1. Vad kan jag söka bostadsanpassningsbidrag för?

Du kan söka bostadsanpassningsbidrag för fasta funktioner i din
permanentbostad samt i anslutning till denna. Fasta funktioner är sådant som du inte tar med dig när du flyttar. Hjälpmedel ska alltid ha provats och utvärderats först. Exempel på vanliga anpassningar är ramp eller plattformshiss vid bostadens entré, stödhandtag eller andra åtgärder som underlättar förflyttningar i badrum, samt installation av överhettningsskydd till spisen.

Kontakta oss