Gå till innehållet

Vattenavstängning på Majvägen 1-10 samt på Liljegatan i Östhammar, i kväll kl. 20:00 - ca 23:55. Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag för dig som har en funktionsnedsättning. Med bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att bostaden ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

2. Vem kan söka bostadsanpassningsbidrag?

Om du har en funktionsnedsättning och behöver göra anpassningar i din permanentbostad för att leva ett självständigt liv kan du i vissa fall få bostadsanpassningsbidrag.

Det är alltid personen med funktionsnedsättning som är sökande. Vid ansökan som gäller barn är barnet sökande, medan vårdnadshavare är kontaktperson och talesperson för barnet.

 Bidraget är inte inkomstprövat.

Kontakta oss