Gå till innehållet

Vattenavstängning på Majvägen 1-10 samt på Liljegatan i Östhammar, i kväll kl. 20:00 - ca 23:55. Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag för dig som har en funktionsnedsättning. Med bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att bostaden ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

3. Villkor för bostadsanpassningsbidrag

Bidraget regleras av Lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222) och Boverket är tillsynsmyndighet.

Med ansökningsblanketten ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som intygar att sökt anpassning är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning.

Du som bor i hyresrätt eller bostadsrätt måste ha fastighetsägarens skriftliga medgivande till att sökta anpassningsåtgärder får utföras. Om någon annan än du, helt eller delvis står på hyres- eller bostadsrättskontraktet eller har någon annan nyttjanderätt till bostaden du bor i, ska även den eller de personerna ge sitt skriftliga medgivande till bostadsanpassningen.

Du kan läsa mer om bostadsanpassningsbidrag på Boverkets webbsida (länk) 

Våra handläggare av bostadsanpassningsbidrag kan närmare förklara regelverket kring Bostadsanpassning i Östhammars kommun.

Kontakta oss