Gå till innehållet

Vattenavstängning på Majvägen 1-10 samt på Liljegatan i Östhammar, i kväll kl. 20:00 - ca 23:55. Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag för dig som har en funktionsnedsättning. Med bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att bostaden ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

6. När behovet upphört

Grundregeln är att du själv ansvarar för nedmontering och återställande när behov av anpassning upphört. Vi är måna om att fullt fungerande anpassningar återanvänds men kommunens förvaringsmöjligheter är begränsade. Våra handläggare av bostadsanpassnings-bidrag kan svara på frågor som rör din specifika anpassning.

Kontakta oss