Gå till innehållet

Eldning utomhus

Det är tillåtet att elda utomhus om det kan ske utan att väsentlig olägenhet uppstår för människors hälsa. Under månaderna maj, juni, juli och augusti ska du undvika att elda utomhus, enligt Östhammars kommuns lokala föreskrifter är det under perioden 1 maj – 30 september förbjudet att elda trädgårdsavfall inom detaljplanerat område. Under årets resterande månader får du elda torrt trädgårdsavfall som inte kan användas vid kompostering. 

Tänk även på att:

  • Elda trädgårdsavfall i en tunna och ha vatten tillgängligt.

  • Visa hänsyn till omkringboende så att dem inte störs av exempelvis röken.

  • Elda när det är ljust ute och lämpligt väder, det vill säga vid vindstilla eller svag vind.

  • Ring telefonsvarare 018–727 30 55 för att få veta om det är tillåtet att elda eller om det råder eldningsförbud.

Se brandriskprognoser på smhi.se.

Du kan läsa mer om vad som gäller vid eldningsförbud på Uppsala brandförsvars hemsida. 

Vad gäller vid Valborgsmässofirande?

Om du ska elda på en offentlig plats och inom detaljplanerat område ska polisen kontaktas. 

Det är endast tillåtet att elda vedartat material som trädgårdsavfall. Det är ett miljöbrott att elda till exempel målat trä, gamla möbler, gummi och plast, sådant avfall ska lämnas till någon av kommunens återvinningsstationer.

Mer om att ansöka om tillstånd på polisens webbplats

Kontakter