Gå till innehållet

Vattenavstängning - ED, Östhammar kommun. Starttid: 2023-12-01  kl 16:00 - Sluttid: 2023-12-01 23:00:00. Läs mer här: Gästrikevatten - Driftstörning

Fyrverkerier

Användning av pyrotekniska varor i Östhammars kommun tillåts bara från klockan 17.00 på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till klockan 01.00. Under övriga tider på året krävs tillstånd av polismyndigheten.

Du måste vara 18 år för att köpa, inneha eller använda fyrverkerier. Det är Polisen som ger tillstånd för uppskjutning av fyrverkerier.  Det finns alltid risker med fyrverkerier och den vanligaste orsaken till olyckor är felhantering. I Uppsala brandförsvars tre medlemskommuner, Uppsala, Tierp och Östhammar, är reglerna för fyrverkerier reglerade i de lokala ordningsföreskrifterna.

Uppsala Brandförsvar - Fyrverkerier

Östhammars kommuns lokala ordningsföreskrifter hittar du här. 

Tillstånd

Det är polisen som ger tillstånd för fyrverkerier. Tänk på att även om du har tillstånd är du alltid ansvarig för ditt fyrverkeri. Här reder vi ut vad som krävs för att få skjuta iväg fyrverkerierna.

 • För att köpa, inneha eller använda fyrverkerier måste du vara över 18 år gammal.

 • Att använda smällare är förbjudet enligt lag, de får varken säljas eller användas i Sverige.

 • Det är vanligtvis inte tillåtet att använda fyrverkerier i tätbebyggda områden utan tillstånd från polisen. Nyårsafton är dock ett undantagPå nyår finns det en generell dispens från att söka tillstånd, vilket man normalt annars ska ha.  Undantagen går att hitta i kommunernas ordningsstadgor.

 • Raketer ska skjutas upp mot himlen, där det inte finns några föremål i vägen. Om man avfyrar fyrverkerier vågrätt in i folksamlingar, gör man sig skyldig till brott. Om man orsakar en brand så är man alltid ansvarig för den gärningen.

Läs mer om fyrverkerier och tillstånd på polisens webbplats   

Svävande lyktor

För att släppa upp svävande lyktor kan du i vissa fall behöva tillstånd från Transportstyrelsen. 

Läs mer om svävande lyktor på Transportstyrelsens webbplats

Upplev och ta ansvar

Varje år skadas ungefär 300-400 personer av fyrverkeripjäser. Därför är det viktigt att de används rätt. Se till att fyrverkeripjäsen inte är skadad, håll dig nykter och håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen.

Tio goda råd för ett säkrare fyrverkeri - länk till MSBs webbplats

Tänk på de som är skotträdda

Människor, småbarn, äldre och människor med krigsupplevelser kan bli skämda av fyrverkerier. Även våra husdjur blir lidande. Enligt Svenska Kennelklubben är omkring en tredjedel av våra cirka 730 000 hundar är skotträdda. Djurens känsliga öron uppfattar smällarljud som en intensiv smärta, som ger upphov till kraftig rädsla. Så många som 35 000 hundar medicineras med psykofarmaka varje gång smällandet brakar löst. Det är inte bara husdjuren som lider, även vilda djur far illa, särskilt i tättbebyggda områden. 

Så här kan du hjälpa en skotträdd hund- länk till Svenska kennelklubbens webbplats 

Vanliga frågor

 1. Varför inför inte kommunen ett totalförbud mot fyrverkeri? 
  Kommunen har rätt att lägga vissa begränsningar för hur fyrverkerier. Vi har däremot inte rätt att införa totalförbud. Detta styrs i förvaltningslagen. Ett försäljningsförbud mot fyrverkerier måste fattas på nationell nivå.

 2. Finns det kommuner som infört totalförbud mot fyrverkerier?
  Det finns kommuner som har försökt att införa totalt fyrverkeriförbud. Men de besluten överklagades av kommuninvånarna och förvaltningsrätten har kommit fram till att en kommun inte har rätt att införa sådana beslut. Därför togs förbuden bort.

 3. Vad gör jag om det skjuts fyrverkeriet vid annan tidpunkt än det som är tillåtet?
  Om någon skjuter fyrverkerier på annan tid än tillåtet och du misstänker att det saknas tillstånd anmäler du detta till polisen, genom att ringa 114 14.

 4. Kan kommunen ordna ett gemensamt nyårsfyrverkeri?
  Kommunen har en mycket restriktiv hållning till fyrverkerier och vill inte lägga skattemedel på detta. 

Kontakter