Gå till innehållet

Attefall (anmälningspliktiga ej bygglovspliktiga åtgärder)

2. Komplementbyggnader (attefallshus) högst 30 kvm

I omedelbar närhet till ditt bostadshus får du bygga en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade attefallshus.

Det kan till exempel vara komplementbostadshus, garage, förråd, bastu, växthus eller gäststuga. Den totala byggnadsarean (ytan som byggnaden upptar på marken) får inte överstiga 30 kvm och den högsta tillåtna höjden är 4,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden till taknocken. Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. 

Kontakta oss