Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Attefall (anmälningspliktiga ej bygglovspliktiga åtgärder)

2. Komplementbyggnader (attefallshus) högst 30 kvm

I omedelbar närhet till ditt bostadshus får du bygga en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade attefallshus.

Det kan till exempel vara komplementbostadshus, garage, förråd, bastu, växthus eller gäststuga. Den totala byggnadsarean (ytan som byggnaden upptar på marken) får inte överstiga 30 kvm och den högsta tillåtna höjden är 4,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden till taknocken. Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. 

Kontakta oss