Gå till innehållet

Attefall (anmälningspliktiga ej bygglovspliktiga åtgärder)

3. Tillbyggnader högst 15 kvm

På en- och tvåbostadshus får du göra tillbyggnader om högst 15 kvm bruttoarea. Tillbyggnaden får inte vara högre än höjden på det befintliga husets taknock. Avstånd till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. 

Kontakta oss