Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Attefall (anmälningspliktiga ej bygglovspliktiga åtgärder)

4. Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Du får inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Åtgärden är anmälningspliktig.

Plan- och bygglagens krav på tillgänglighet måste uppfyllas. Om du vill göra andra ändringar i samband med den ändrade användningen (exempelvis sätta in en ny dörr eller fönster) behöver du söka bygglov. 

Kontakta oss