Gå till innehållet

Attefall (anmälningspliktiga ej bygglovspliktiga åtgärder)

4. Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Du får inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Åtgärden är anmälningspliktig.

Plan- och bygglagens krav på tillgänglighet måste uppfyllas. Om du vill göra andra ändringar i samband med den ändrade användningen (exempelvis sätta in en ny dörr eller fönster) behöver du söka bygglov. 

Kontakta oss