Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Attefall (anmälningspliktiga ej bygglovspliktiga åtgärder)

5. Takkupor

Du får under vissa förutsättningar uppföra högst två takkupor utan krav på bygglov. Men det krävs oftast en anmälan.

På en- och tvåbostadshus som inte redan har takkupor får du bygga högst två takkupor. På bostadshus som redan har en takkupa får du bygga ytterligare en takkupa. Takkuporna får uppta högst halva takfallet och de får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen. Bygglov krävs om ingrepp i takets bärande konstruktion görs.

Du är ansvarig för att kontrollera att takkuporna uppfyller samtliga krav oavsett om åtgärden kräver anmälan eller bygglov. 

Kontakta oss