Gå till innehållet

Bygglov

Att bygga nytt, bygga till och bygga om kan behöva ett skriftligt tillstånd från kommunen innan du sätter i gång. 

Vissa åtgärder kräver en ansökan om bygglov och i andra fall behöver du göra en anmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov. På följande sidor berättar vi allt du behöver veta och guida dig genom just ditt projekt. 

Är det första gången du är inne och läser om bygglov? Då föreslår vi att du avsätter några minuter åt vår film "Introduktion till bygglov".

Yotubefilmbild 
Klicka här för att komma till filmen som finns publicerad på Youtube.

1. Allmänt om bygglov

Flödesschema bygglov

Flödesschema efter bygglovsbeslut

Flödesschema bygglov.pdf

I bygglovet prövar vi var en byggnad eller anläggning ska placeras och hur den ska utformas. Bland annat prövar vi om byggprojektet är lämpligt med hänsyn till landskapsbild, stadsbild och kulturvärden eller om det medför fara eller betydande olägenhet för grannarna. Det krävs också att byggnaden ska ha ett estetiskt tilltalande yttre.

Anslutning till kommunalt vatten och/eller avlopp
På grund av den ansträngda situationen med grundvattennivåerna och kapaciteten på vatten- och reningsverken så är det generellt förlängd hanteringstid för bygglov för nybyggnation som påverkas av det kommunala vatten- eller avloppsnätet. Om bygglov inte kan beviljas så kommer du som sökande få information om detta, och möjlighet att återta din ansökan, till en kostnad för registreringen och första handläggningen (ca 1 100 kr).

Kontakt