Gå till innehållet

Bygglov

Att bygga nytt, bygga till och bygga om kan behöva ett skriftligt tillstånd från kommunen innan du sätter i gång. 

Vissa åtgärder kräver en ansökan om bygglov och i andra fall behöver du göra en anmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov. På följande sidor berättar vi allt du behöver veta och guida dig genom just ditt projekt. 

Är det första gången du är inne och läser om bygglov? Då föreslår vi att du avsätter några minuter åt vår film "Introduktion till bygglov".

Yotubefilmbild 
Klicka här för att komma till filmen som finns publicerad på Youtube.

6. Fasadändring

Bygglov krävs ofta för ändringar av en byggnads yttre utseende,  så kallade fasadändringar, inom områden med detaljplan.

Inom områden med detaljplan krävs bygglov för att:

  • ändra en byggnads kulör
  • byta fasadbeklädnad
  • byta taktäckningsmaterial
  • utföra en annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende (till exempel ta upp nya fönster eller dörrar eller väsentligt ändra befintliga)

Utanför detaljplan

Utanför detaljplan krävs normalt inte bygglov för fasadändringar.

Undantag för en- och tvåbostadshus

Det finns vissa undantag för en- och tvåbostadshus. Om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär krävs i vissa fall inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial. Vad som är väsentligt är en bedömning som kommunen gör.

Kontakta alltid Östhammar Direkt innan du vidtar en åtgärd om du är osäker på om den är befriad från bygglovsplikt eller inte.

Boverkets webbplats kan du läsa mer om fasadändringar. 

Kontakt