Gå till innehållet

Bygglov

Att bygga nytt, bygga till och bygga om kan behöva ett skriftligt tillstånd från kommunen innan du sätter i gång. 

Vissa åtgärder kräver en ansökan om bygglov och i andra fall behöver du göra en anmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov. På följande sidor berättar vi allt du behöver veta och guida dig genom just ditt projekt. 

Är det första gången du är inne och läser om bygglov? Då föreslår vi att du avsätter några minuter åt vår film "Introduktion till bygglov".

Yotubefilmbild 
Klicka här för att komma till filmen som finns publicerad på Youtube.

8. Förhandsbesked

Om du planerar att stycka av mark till en ny fastighet eller bygga på en obebyggd fastighet, kan du ansöka om förhandsbesked.

När du ansöker om förhandsbesked görs en lokaliseringsprövning. Då prövas det om tomten är lämplig för det sökta ändamålet. Exempelvis när du vill bygga ett hus på en tidigare obebyggd fastighet.

Syftet med förhandsbesked är att du som planerar att utföra en bygglovspliktig åtgärd ska få ett tidigt svar om det är möjligt att kunna få bygglov på platsen eller inte. Då behöver du exempelvis inte ta fram bygglovsritningar i onödan. 

På Boverkets webbplats kan du läsa mer om förhandsbesked. 

Vad kostar ett förhandsbesked?

Ett förhandsbesked kostar mellan ca 7 600 – 12 000 kr.

Hur du ansöker om förhandsbesked

För att ansöka om förhandsbesked behöver du skicka in följande handlingar:

  • Ansökan om förhandsbesked 
  • Situationsplan som visar tilltänkt tillfartsväg och byggnad/er. Markera tilltänkt byggnad/er med kryss på situationsplanen.

Att tänka på

  • Tänk på att förhandsbesked inte kan ges via telefon eller e-post då det är en omfattande prövning. Beslutet skickar vi till dig. 
  • Minsta tillåtna tomtstorlek är 2 500 kvm.  

Kontakt