Gå till innehållet

Gällande detaljplaner

Här hittar du alla detaljplaner som antagits och vunnit laga kraft sedan 2006. Kontakta Östhammar Direkt om du vill få tag på planer som antagits innan 2006. 

1. Alunda

Del av Alunda Centrum

Detaljplan för del av Alunda centrum, gällande fastigheterna Marma 1:41 och 1:67, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 11 juni 2013 och vunnit laga kraft den 19 juli 2013

Detaljplan Del av Alunda Centrum

Bostäder inom Albertina NO

Detaljplan för bostäder inom Albertina NO, gällande fastigheterna Marma 1:68 och 1:69, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 20 mars 2013 och vunnit laga kraft den 22 april 2013.

Detaljplan Bostäder inom Albertina NO

Småindustri- och handelsområde i Foghammar, Alunda

Förslag till detaljplan för fastigheterna Foghammar 29:9 m.fl, Östhammars kommun, Uppsala län. Detaljplanen antogs 27 september 2016 och vann laga kraft 26 oktober 2016.

Småindustri- och handelsområde i Foghammar, Alunda

Trädgårdsbäcken, etapp 2

Detaljplan för Trädgårdsbäcken, etapp 2, gällande del av fastigheterna Marma 1:67, 3:18, 3:19 och 20:1, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 13 november 2012 och vunnit laga kraft den 15 december 2012.

Detaljplan Trädgårdsbäcken, etapp 2

Utökad handel Alunda

Detaljplan för utökad handel i Alunda gällande fastigheterna Marma 1:44 och del av Marma 1:67 och Marma S:1, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 14 juni 2011 och vunnit laga kraft den 14 juli 2011.

Detaljplan Utökad handel Alunda

Prästgårdshöjden

Detaljplan för bostäder gällande fastigheten Marma 1:67, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 19 november 2019 och vunnit laga kraft den 22 april 2020.

Detaljplan Prästgårdshöjden

Marma 3:14 Centrumvägen

Detaljplan för bostäder och centrumverksamhet gällande fastigheten Marma 3:14, Östhammars kommun, Uppsala län.

Detaljplan Marma 3:14 Centrumvägen

Kontakta oss