Gå till innehållet

Gällande detaljplaner

Här hittar du alla detaljplaner som antagits och vunnit laga kraft sedan 2006. Kontakta Östhammar Direkt om du vill få tag på planer som antagits innan 2006. 

1. Alunda

Del av Alunda Centrum

Detaljplan för del av Alunda centrum, gällande fastigheterna Marma 1:41 och 1:67, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 11 juni 2013 och vunnit laga kraft den 19 juli 2013

Detaljplan Del av Alunda Centrum

Bostäder inom Albertina NO

Detaljplan för bostäder inom Albertina NO, gällande fastigheterna Marma 1:68 och 1:69, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 20 mars 2013 och vunnit laga kraft den 22 april 2013.

Detaljplan Bostäder inom Albertina NO

Småindustri- och handelsområde i Foghammar, Alunda

Förslag till detaljplan för fastigheterna Foghammar 29:9 m.fl, Östhammars kommun, Uppsala län. Detaljplanen antogs 27 september 2016 och vann laga kraft 26 oktober 2016.

Småindustri- och handelsområde i Foghammar, Alunda

Trädgårdsbäcken, etapp 2

Detaljplan för Trädgårdsbäcken, etapp 2, gällande del av fastigheterna Marma 1:67, 3:18, 3:19 och 20:1, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 13 november 2012 och vunnit laga kraft den 15 december 2012.

Detaljplan Trädgårdsbäcken, etapp 2

Utökad handel Alunda

Detaljplan för utökad handel i Alunda gällande fastigheterna Marma 1:44 och del av Marma 1:67 och Marma S:1, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 14 juni 2011 och vunnit laga kraft den 14 juli 2011.

Detaljplan Utökad handel Alunda

Prästgårdshöjden

Detaljplan för bostäder gällande fastigheten Marma 1:67, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 19 november 2019 och vunnit laga kraft den 22 april 2020.

Detaljplan Prästgårdshöjden

Marma 3:14 Centrumvägen

Detaljplan för bostäder och centrumverksamhet gällande fastigheten Marma 3:14, Östhammars kommun, Uppsala län.

Detaljplan Marma 3:14 Centrumvägen

2. Gimo

Gimo 16:1

Detaljplan för Gimo 16:1 vann laga kraft 22 februari 2024. 

Detaljplan Gimo 16:1 

Förskolan Rubinen

Detaljplanen för Förskolan Rubinen, fastighet Gimo 11:80 och del av fastigheten Gimo 8:89, antogs 21 november 2018 och vann laga kraft 14 december 2018.

Detaljplan Förskolan Rubinen

Gimo brandstation

Detaljplanen för Gimo brandstation, del av Gimo 8:89, antogs 22 mars 2017 och vann laga kraft 18 april 2017.

Detaljplan Gimo brandstation

Sandvik Coromant, Industriområde 2

Detaljplan för del av AB Sandvik Coromants anläggning i Gimo, inom fastigheterna Gimo 10:1 och Gimo 11:188. Detaljplanen antogs 20 mars 2007 och vann laga kraft 25 april 2007.

Detaljplan för Sandvik Coromant, Industriområde 2

Skäfthammar 7:34

Detaljplanen antogs 14 april 2021 och vann laga kraft 10 maj 2021.

Detaljplan för Skäfthammar 7:34

Gimo 8:103 "Vattentornet"

Detaljplanen antogs 27 april 2021 och vann laga kraft 20 maj 2021.

Detaljplan för Gimo 8:103 "Vattentornet"

3. Öregrund

Öregrund 4:121 m.fl.

Detaljplanen antogs 9 november 2021 och vann laga kraft 1 december 2021.

Detaljplan Öregrund 4:121 m.fl.

Öregrund 1:2 m.fl., Öregrunds hamn

Detaljplanen för Öregrund 1:2 m.fl., Öregrunds hamn antogs 27 november 2018 och vann laga kraft 21 december 2018.

Detaljplan Öregrund 1:2 m.fl., Öregrunds hamn

Öregrund 9:14 (kv. Atlanten)

Detaljplanen för Öregrund 9:14 (kv. Atlanten) antogs 28 februari 2006 och vann laga kraft 5 april 2006.

Detaljplan kv. Atlanten

Del av kv. Atlanten

Detaljplan för del av kv. Atlanten (del av Öregrund 9:14) antogs 21 februari 2007 och vann laga kraft 23 mars 2007.

Detaljplan del av kv. Atlanten

Betelbergen

Detaljplan för Betelbergen gällande fastigheterna Öregrund 35:1 m fl, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 30 september 2008 och vunnit laga kraft den 31 oktober 2008.

Detaljplan Betelbergen

Kvarteret Delfinen i Öregrund

Detaljplan för fastigheten Öregrund 32:1 inom kvarteret Delfinen i Öregrund, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 15 september 2010 och vunnit laga kraft den 13 oktober 2010.

Detaljplan för Kvarteret Delfinen

Öregrund 26:9 m.fl. (kv. Druvan)

Detaljplanen för Öregrund 26:9 m.fl. (kv. Druvan) antogs 12 december 2006 och vann laga kraft 12 januari 2007.

Detaljplan kv. Druvan

Hamntorget västra, del av Öregrund 8:1

Detaljplan för Hamntorget västra, del av Öregrund 8:1, antogs 22 februari 2017 och vann laga kraft 9 oktober 2017.

Detaljplan för Hamntorget västra

Område vid Hummelvägen, Öregrund

Detaljplan för område vid Hummelvägen i Öregrund gällande fastigheterna Öregrund 4:86 m fl. Antagen den 19 november 2008 och vunnit laga kraft den 29 december 2008.

Detaljplan för område vid Hummelvägen

Del av kv. Idyllen

Detaljplanen för del av kv. Idyllen antogs 12 december 2006 och vann laga kraft 12 januari 2007.

Detaljplan kv. Idyllen

Utökad båthamn vid Katrinörarna

Detaljplan för utökad båthamn vid Katrinörarna gällande del av fastigheterna Öregrund 1:2 och 5:7, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 27 april 2010 och vunnit laga kraft den 2 februari 2012.

Detaljplan Utökad båthamn vid Katrinörarna

Kavaröbro

Detaljplan för Kavaröbro gällande del av fastigheterna Öregrund 5:7, 8:1 m fl, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 14 juni 2011 och vunnit laga kraft den 14 juli 2011.

Detaljplan Kavaröbro

Del av område kring Kärrdalsvägen

Detaljplanen för del av område kring Kärrdalsvägen antogs 25 januari 2007 och vann laga kraft 26 februari 2007.

Detaljplan Kärrdalsvägen

Rörhamn

Detaljplan för bostadsbebyggelse i Rörhamn gällande fastigheterna Öregrund 163:1 m fl, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 6 november 2007 och vunnit laga kraft den 5 december 2007.

Detaljplan Rörhamn

Sunnanöängen

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Sunnanöängen gällande del av fastigheterna Öregrund 5:7, 148:1 m fl, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 14 juni 2011 och vunnit laga kraft den 14 juli 2011.

Detaljplan Sunnanöängen

Tallbacken

Detaljplan för Tallbacken gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1 m fl, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 29 april 2010 och vunnit laga kraft den 1 juni 2010.

Detaljplan Tallbacken

Tallparksgården

Detaljplan för Tallparksgården, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 28 januari 2015 och vunnit laga kraft den 11 augusti 2015.

Detaljplan Tallparksgården

Öregrund 7:125

Detaljplanen för Öregrund 7:125 antogs 28 februari 2006 och vann laga kraft 5 april 2006.

Detaljplan Öregrund 7:125

Öregrund 12:1 m.fl. (kv. Asken)

Detaljplan för Öregrund 12:1 m.fl. (kv. Asken) antogs 25 januari 2006 och vann laga kraft 25 februari 2006.

Detaljplan kv. Asken

Öregrund 49:1

Detaljplanen för Öregrund 49:1 antogs 17 maj 2006 och vann laga kraft 28 augusti 2006.

Detaljplan Öregrund 49:1

Öregrund 70:4 m.fl.

Detaljplanen för Öregrund 70:4 m.fl. antogs 23 augusti 2006 och vann laga kraft 22 september 2006.

Detaljplan Öregrund 70:4

Öregrund 155:1 och 155:2

Detaljplan gällande fastigheterna 155:1, 155:2 m fl inom Sunnanöområdet, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 21 april 2015 och vunnit laga kraft den 27 maj 2015.

Detaljplan Öregrund 155:1 och 155:2

4. Österbybruk

Harvik 4:60, Dannemora gruva

Detaljplanen vann laga kraft 22 februari 2024. 

Ändringsplan Harvik 4:60, Dannemora gruva

Dannemora västra gruvområde

Detaljplan för Gimogatan 11 i Österbybruk (fastigheten Österbybruk 1:88) antogs 25 januari 2007 och vann laga kraft 26 februari 2007.

Detaljplan Dannemora västra gruvområde

Område vid Gimogatan i Österbybruk

Detaljplan för område vid Gimogatan, gällande del av fastigheten Österbybruk 1:116, antogs 10 december 2013 och vann laga kraft 11 januari 2014.

Detaljplan Gimogatan

Gimogatan 11 i Österbybruk

Detaljplan för Gimogatan 11 i Österbybruk (fastigheten Österbybruk 1:88) antogs 25 januari 2007 och vann laga kraft 26 februari 2007.

Detaljplan Gimogatan 11

Herrgårdsvillan i Österbybruk

Detaljplan för Herrgårdsvillan i Österbybruk (del av fastigheten Österbybruk 1:304) antogs 23 september 2009 och vann laga kraft 22 oktober 2009.

Detaljplan Herrgårdsvillan

Klockarbacken i Österbybruk

Detaljplan för Klockarbacken i Österbybruk, del av fastigheten Österbybruk 1:116, antogs 9 november 2010 och vann laga kraft 15 februari 2011.

Detaljplan Klockarbacken

Kv. Mästersmeden i Österbybruk

Detaljplan för kvarteret Mästersmeden, gällande fastigheterna Films- Österby 4:57 samt 7:59 m.fl. antogs 12 juni 2012 och vann laga kraft 13 juli 2012.

Detaljplan kv. Mästersmeden

Nya bostäder i Pålsboda

Detaljplan för nya bostäder i Pålsboda, fastigheterna Österbybruk 1:116 och 1:290 m.fl., antogs 12 juni 2012 och vann laga kraft 18 oktober 2012.

Detaljplan Pålsboda

ÖS Företagsby i Österbybruk

Detaljplan för ÖS Företagsby i Österbybruk. Detaljplanen antogs 26 september 2006 och vann laga kraft 30 oktober 2006.

Detaljplan ÖS Företagsby

Österbybruk 1:142 samt del av Österbybruk 1:116

Detaljplan för fastigheten Österbybruk 1:142 samt del av Österbybruk 1:116, Östhammars kommun, Uppsala län. Detaljplanen antogs 15 februari 2006 och vann laga kraft 17 mars 2006.

Detaljplan Österbybruk 1:142

Österbybruk 1:314, 1:315 samt del av 1:116

Detaljplanen för Österbybruk 1:314, 1:315 samt del av 1:116 antogs 27 augusti 2008 och vann laga kraft 30 september 2008.

Detaljplan Österbybruk 1:314

Österbybruk 1:91 och 1:96 samt del av 1:116

Detaljplan för Österbybruk 1:91 och 1:96 samt del av 1:116, Österbybruk, antogs 17 mars 2010 och vann laga kraft 14 april 2010.

Detaljplan Österbybruk 1:91

Österbyskolan m.m.

Detaljplan för Österbyskolan m.m., gällande fastigheten Österbybruk 1:304 m.fl., antogs 23 april 2013 och vann laga kraft 27 maj 2013.

Detaljplan Österbyskolan m.m.

5. Östhammar

Gammelbyn 4:263 m.fl.

Detaljplan för Gammelbyn 4:263 m.fl. vann laga kraft 16 maj 2024. 

Detaljplan Gammelbyn 4:263, Östhammar

Östhammar 5:140, Bodakiosken

Detaljplan för Östhammar 5:140 vann laga kraft 22 februari 2024. 

Detaljplan Östhammar 5:140, Bodakiosken. 

Östhammar 29:4 & 29:12, BRF Tussilago

Antagen 8 september 2021 och vann laga kraft 6 oktober 2021.

Detaljplan Östhammar 29:4 & 29:12, BRF Tussilago

Östhammar 38:7, Prästgården

Detaljplan för Östhammar 38:7, Prästgården, i Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen 2 september 2020 och vann laga kraft 25 september 2020.

Detaljplan Östhammar 38:7, Prästgården

Gammelbyn 1:70, Nya Idrottshallen

Detaljplan för Gammelbyn 1:70, Nya Idrottshallen, i Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen 27 april 2020 och vann laga kraft 25 maj 2020.

Detaljplan Gammelbyn 1:70, Nya Idrottshallen

Gammelbyn 1:62, Gammelhusområdet

Detaljplan för Gammelbyn 1:62, Gammelhusområdet, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 19 februari och vunnit laga kraft den 15 februari 2019.

Detaljplan Gammelbyn 1:62, Gammelhusområdet

Bebyggelse i Kristinelund, del av fastigheten 1:70

Ändring av detaljplan för bebyggelse i Kristinelund, del av fastigheten Gammelbyn 1:70, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 22 november 2017 och vunnit laga kraft den 24 maj 2018.

Detaljplan bebyggelse i Kristinelund

Frösåkersskolan, del av fastigheten Gammelbyn 1:70

Detaljplan för Frösåkersskolan, del av fastigheten Gammelbyn 1:70, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 28 mars 2018 och vunnit laga kraft den 20 april 2018.

Detaljplan Frösåkersskolan

Bilstagärdet

Detaljplan för parkeringsplatser vid Bilstagärdet gällande del av fastigheterna Gammelbyn 1:70 och Östhammar 7:14, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 10 juni 2014 och vunnit laga kraft den 11 juli 2014.

Detaljplan Bilstagärdet

Erikslundsområdet

Detaljplanen för Erikslundsområdet antogs 21 februari 2007 och vann laga kraft 23 mars 2007.

Detaljplan Erikslundsområdet

Bostadsbebyggelse vid Kvarnberget

Detaljplanen för bostadsbebyggelse vid Kvarnberget antogs 9 juni 2009 och vann laga kraft 13 juli 2009.

Detaljplan Kvarnberget

Ed 1:30 (Husbacka)

Detaljplanen för Ed 1:30 (Husbacka) antogs 13 december 2005 och vann laga kraft 9 november 2007.

Detaljplan Husbacka

Husbacka södra, Kvistagran

Detaljplan Husbacka södra, Kvistagran gällande del av fastigheten Ed 23:1, antogs 12 april 2011 och vann laga kraft 3 oktober 2011.

Detaljplan Husbacka södra

Klackskär

Detaljplan för Klackskär, gällande fastigheten Östhammar 1:2 m fl, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 11 juni 2013 och vunnit laga kraft den 19 juli 2013.

Detaljplan Klackskär 

Detaljplanen för del av Gammelbyn 1:70 m.fl., Marieberg norra

Detaljplanen för del av Gammelbyn 1:70 m.fl., Marieberg norra, antogs 11 november 2008 och vann laga kraft 3 juli 2009.

Detaljplan Marieberg norra

Kv. Måsen (fastigheterna Östhammar 70:1 m.fl.)

Detaljplanen för kv. Måsen (fastigheterna Östhammar 70:1 m.fl.) antogs 9 november 2010 och vann laga kraft 13 december 2010.

Detaljplan Kv. Måsen

Östhammar 15:8 och 15:10 inom kv. Simpan

Detaljplanen för Östhammar 15:8 och 15:10 inom kvarteret Simpan i Östhammar, antogs 15 september 2010 och vann laga kraft 13 oktober 2010.

Detaljplan Kv. Simpan

Sjötorget i Östhammar

Detaljplanen för Sjötorget i Östhammar, gällande fastigheterna Östhammar 1:2 och 7:14, antogs 14 juni 2011 och vann laga kraft 14 juli 2011.

Detaljplan Sjötorget

Kv. Stadskällaren

Detaljplan för Kvarteret Stadskällaren, fastigheterna Östhammar 7:14, 24:1 och 24:2, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 24 november 2011 och vunnit laga kraft den 19 oktober 2012.

Detaljplan kv. Stadskällaren

Östhammar 37:17 (f.d. Brunnsskolan)

Detaljplanen för Östhammar 37:17 (f.d. Brunnsskolan) antogs 25 april 2006 och vann laga kraft 29 maj 2006.

Detaljplan Östhammar 37:17

Del av Östhammars norra industriområde (fastigheten Gammelbyn 63:6 m.fl.)

Detaljplanen för del av Östhammars norra industriområde (fastigheten Gammelbyn 63:6 m.fl.) antogs 20 september 2006 och vann laga kraft 20 oktober 2006.

Detaljplan Östhammars norra industriområde

Östhammar norra industriområde

Detaljplanen för Östhammar norra industriområde, del av Gammelbyn 4:255, 63:1-63:4, 64:1 och 64:3, antogs 27 augusti 2008 och vann laga kraft 30 september 2008.

 Detaljplan Östhammar norra industriområde

Del av Östhammars södra industri- och handelsområde

Detaljplanen för del av Östhammars södra industri- och handelsområde antogs 15 mars 2006 och vann laga kraft 13 april 2006.

Detaljplan Östhammars södra industriområde

6. Övriga Östhammars kommun

Forsmark 6:5 m.fl. 

Detaljplan för Forsmark 6:5 m.fl. Asphällsfjärden vann laga kraft 2023-10-13. 

Detaljplan för Forsmark 6:5 m.fl. 

Stenskär 1:1

Detaljplan för Stenskär 1:1  vann laga kraft 14 oktober 2022.

Detaljplan för Stenskär 1:1

Hargshamn 3:8 m.fl.

Detaljplan för Hargshamn 3:8 m.fl. vann laga kraft 8 december 2021.

Detaljplan Hargshamn 3:8 m.fl.

Bockskäret

Detaljplan för bostäder, Bockskäret, gällande fastigheterna Bolka 4:10 m fl, antogs den 15 februari 2011 och vann laga kraft den 4 april 2011.

Detaljplan Bockskäret

Ekensberg

Detaljplan för Ekensberg gällande fastigheterna Tvärnö 2:6 m fl antogs den 9 juni 2009 och vann laga kraft den 10 mars 2011.

Detaljplan Ekensberg

Nya kraftledningar vid Forsmarks kärnkraftverk

Nya kraftledningar vid Forsmarks kärnkraftverk, gällande del av fastigheterna Berkinge 9:1, Forsmark 6:5 m fl, antogs den 23 september 2014 och vann laga kraft den 30 oktober 2014.

Detaljplan Nya kraftledningar Forsmark

Färgärdsviken

Detaljplan för område vid Färgärdsviken gällande del av fastigheten Björnäs 5:12, antogs den 23 april 2013 och vann laga kraft den 26 september 2013.

Detaljplan Färgärdsviken

Gamla skolan i Hargshamn

Detaljplan för gamla skolan i Hargshamn, gällande fastigheterna Braxenbol 1:94 och 1:110, antogs den 23 april 2013 och vann laga kraft den 27 maj 2013.

Detaljplan Gamla skolan

Hargshamns hamn och industriområde

Ändring genom tillägg till detaljplan för Hargshamns hamn och industriområde, inom delar av fastigheterna Söderharg 1:29, 15:1 m.fl., antogs 20 april 2011 och vann laga kraft 23 maj 2011.

Detaljplan Hargshamns hamn

Hökhuvuds kyrktrakt

Detaljplan för ändring och utvidgning för del av Hökhuvuds kyrktrakt antogs den 28 februari 2006 och vann laga kraft den 5 april 2006.

Detaljplan Hökhuvuds kyrktrakt

Del av Länsö

Detaljplan för del av Länsö (fastigheten Börstils-Länsö 1:13) antogs 15 februari 2006 och vann laga kraft 17 mars 2006.

Detaljplan Länsö

Lösholmen

Detaljplan för del av Lösholmen gällande fastigheten Långalma 12:1, antogs den 11 september 2012 och vann laga kraft den 17 oktober 2012.

Detaljplan Lösholmen

Mårtensboda 1:1

Detaljplan för Mårtensboda 1:1, Gräsö. Detaljplanen antogs 27 september 2016 och vann laga kraft 26 oktober 2016.

Detaljplan Mårtensboda

Bostadsbebyggelse i Norrskedika

Detaljplan för bostadsbebyggelse i Norrskedika, gällande del av fastigheten Norrskedika 2:82, antogs 9 november 2010 och vann laga kraft 13 december 2010.

Detaljplan Norrskedika

Raggarö gård

Detaljplanen för Raggarö gård antogs 13 december 2005 och vann laga kraft 19 maj 2006.

Detaljplan Raggarö gård

Rösseläng

Detaljplanen för Rösseläng, del av fastigheten Björnäs 12:38 m.fl. antogs 9 november 2010 och vann laga kraft 18 februari 2011.

Detaljplan Rösseläng

Sandika Barnkoloni

Detaljplan för Sandika Barnkoloni gällande fastigheterna Sandika 3:19, 3:198, 10:1 och S:11, antogs den 12 februari 2013 och vann laga kraft den 20 mars 2013.

Detaljplan Sandika barnkoloni

SFR i Forsmark

Ändring genom tillägg till detaljplan för Forsmarksverket och SFR i Forsmark. Detaljplanen antogs 27 september 2016 och vann laga kraft 26 oktober 2016.

Detaljplan SFR i Forsmark

Skian (Björnäs 5:8 m.fl. fastigheter)

Detaljplanen för Skian (Björnäs 5:8 m.fl. fastigheter) antogs 16 februari 2010 och vann laga kraft 24 mars 2010.

Detaljplan Skian

Snesslinge 12:7

Detaljplan för del av fastigheten Snesslinge 12:7, antogs den 27 september 2011 och vann laga kraft den 28 juni 2012.

Detaljplan Snesslinge 12:7

Svartbäck

Detaljplan för Bostäder gällande fastigheterna Svartbäck 1:7 och 1:9 m fl, antogs den 11 december 2012 och vann laga kraft den 16 januari 2013.

Detaljplan Svartbäck

Tuskö 10:1

Detaljplan för Tuskö 10:1, Östhammars kommun, Uppsala län.
Detaljplanen antogs 27 september 2016 och vann laga kraft 26 oktober 2016.

Detaljplan Tuskö 10:1

Vargskär

Detaljplan för del av Vargskär gällande fastigheterna Börstils-Söderby 13:33 och 13:35 antogs den 27 september 2011 och vann laga kraft den 3 november 2011.

Detaljplan Vargskär

Bostäder inom Viktors hage

Detaljplanen för bostäder inom Viktors hage i Hargshamn (fastigheten Braxenbol 1:110) antogs 8 december 2009 och vann laga kraft 11 januari 2010.

Detaljplan Viktors hage

Kontakta oss