Gå till innehållet

Gällande detaljplaner

Här hittar du alla detaljplaner som antagits och vunnit laga kraft sedan 2006. Kontakta Östhammar Direkt om du vill få tag på planer som antagits innan 2006. 

2. Gimo

Gimo 16:1

Detaljplan för Gimo 16:1 vann laga kraft 22 februari 2024. 

Detaljplan Gimo 16:1 

Förskolan Rubinen

Detaljplanen för Förskolan Rubinen, fastighet Gimo 11:80 och del av fastigheten Gimo 8:89, antogs 21 november 2018 och vann laga kraft 14 december 2018.

Detaljplan Förskolan Rubinen

Gimo brandstation

Detaljplanen för Gimo brandstation, del av Gimo 8:89, antogs 22 mars 2017 och vann laga kraft 18 april 2017.

Detaljplan Gimo brandstation

Sandvik Coromant, Industriområde 2

Detaljplan för del av AB Sandvik Coromants anläggning i Gimo, inom fastigheterna Gimo 10:1 och Gimo 11:188. Detaljplanen antogs 20 mars 2007 och vann laga kraft 25 april 2007.

Detaljplan för Sandvik Coromant, Industriområde 2

Skäfthammar 7:34

Detaljplanen antogs 14 april 2021 och vann laga kraft 10 maj 2021.

Detaljplan för Skäfthammar 7:34

Gimo 8:103 "Vattentornet"

Detaljplanen antogs 27 april 2021 och vann laga kraft 20 maj 2021.

Detaljplan för Gimo 8:103 "Vattentornet"

Kontakta oss