Gå till innehållet

Gällande detaljplaner

Här hittar du alla detaljplaner som antagits och vunnit laga kraft sedan 2006. Kontakta Östhammar Direkt om du vill få tag på planer som antagits innan 2006. 

3. Öregrund

Öregrund 4:121 m.fl.

Detaljplanen antogs 9 november 2021 och vann laga kraft 1 december 2021.

Detaljplan Öregrund 4:121 m.fl.

Öregrund 1:2 m.fl., Öregrunds hamn

Detaljplanen för Öregrund 1:2 m.fl., Öregrunds hamn antogs 27 november 2018 och vann laga kraft 21 december 2018.

Detaljplan Öregrund 1:2 m.fl., Öregrunds hamn

Öregrund 9:14 (kv. Atlanten)

Detaljplanen för Öregrund 9:14 (kv. Atlanten) antogs 28 februari 2006 och vann laga kraft 5 april 2006.

Detaljplan kv. Atlanten

Del av kv. Atlanten

Detaljplan för del av kv. Atlanten (del av Öregrund 9:14) antogs 21 februari 2007 och vann laga kraft 23 mars 2007.

Detaljplan del av kv. Atlanten

Betelbergen

Detaljplan för Betelbergen gällande fastigheterna Öregrund 35:1 m fl, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 30 september 2008 och vunnit laga kraft den 31 oktober 2008.

Detaljplan Betelbergen

Kvarteret Delfinen i Öregrund

Detaljplan för fastigheten Öregrund 32:1 inom kvarteret Delfinen i Öregrund, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 15 september 2010 och vunnit laga kraft den 13 oktober 2010.

Detaljplan för Kvarteret Delfinen

Öregrund 26:9 m.fl. (kv. Druvan)

Detaljplanen för Öregrund 26:9 m.fl. (kv. Druvan) antogs 12 december 2006 och vann laga kraft 12 januari 2007.

Detaljplan kv. Druvan

Hamntorget västra, del av Öregrund 8:1

Detaljplan för Hamntorget västra, del av Öregrund 8:1, antogs 22 februari 2017 och vann laga kraft 9 oktober 2017.

Detaljplan för Hamntorget västra

Område vid Hummelvägen, Öregrund

Detaljplan för område vid Hummelvägen i Öregrund gällande fastigheterna Öregrund 4:86 m fl. Antagen den 19 november 2008 och vunnit laga kraft den 29 december 2008.

Detaljplan för område vid Hummelvägen

Del av kv. Idyllen

Detaljplanen för del av kv. Idyllen antogs 12 december 2006 och vann laga kraft 12 januari 2007.

Detaljplan kv. Idyllen

Utökad båthamn vid Katrinörarna

Detaljplan för utökad båthamn vid Katrinörarna gällande del av fastigheterna Öregrund 1:2 och 5:7, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 27 april 2010 och vunnit laga kraft den 2 februari 2012.

Detaljplan Utökad båthamn vid Katrinörarna

Kavaröbro

Detaljplan för Kavaröbro gällande del av fastigheterna Öregrund 5:7, 8:1 m fl, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 14 juni 2011 och vunnit laga kraft den 14 juli 2011.

Detaljplan Kavaröbro

Del av område kring Kärrdalsvägen

Detaljplanen för del av område kring Kärrdalsvägen antogs 25 januari 2007 och vann laga kraft 26 februari 2007.

Detaljplan Kärrdalsvägen

Rörhamn

Detaljplan för bostadsbebyggelse i Rörhamn gällande fastigheterna Öregrund 163:1 m fl, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 6 november 2007 och vunnit laga kraft den 5 december 2007.

Detaljplan Rörhamn

Sunnanöängen

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Sunnanöängen gällande del av fastigheterna Öregrund 5:7, 148:1 m fl, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 14 juni 2011 och vunnit laga kraft den 14 juli 2011.

Detaljplan Sunnanöängen

Tallbacken

Detaljplan för Tallbacken gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1 m fl, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 29 april 2010 och vunnit laga kraft den 1 juni 2010.

Detaljplan Tallbacken

Tallparksgården

Detaljplan för Tallparksgården, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 28 januari 2015 och vunnit laga kraft den 11 augusti 2015.

Detaljplan Tallparksgården

Öregrund 7:125

Detaljplanen för Öregrund 7:125 antogs 28 februari 2006 och vann laga kraft 5 april 2006.

Detaljplan Öregrund 7:125

Öregrund 12:1 m.fl. (kv. Asken)

Detaljplan för Öregrund 12:1 m.fl. (kv. Asken) antogs 25 januari 2006 och vann laga kraft 25 februari 2006.

Detaljplan kv. Asken

Öregrund 49:1

Detaljplanen för Öregrund 49:1 antogs 17 maj 2006 och vann laga kraft 28 augusti 2006.

Detaljplan Öregrund 49:1

Öregrund 70:4 m.fl.

Detaljplanen för Öregrund 70:4 m.fl. antogs 23 augusti 2006 och vann laga kraft 22 september 2006.

Detaljplan Öregrund 70:4

Öregrund 155:1 och 155:2

Detaljplan gällande fastigheterna 155:1, 155:2 m fl inom Sunnanöområdet, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 21 april 2015 och vunnit laga kraft den 27 maj 2015.

Detaljplan Öregrund 155:1 och 155:2

Kontakta oss