Gå till innehållet

Gällande detaljplaner

Här hittar du alla detaljplaner som antagits och vunnit laga kraft sedan 2006. Kontakta Östhammar Direkt om du vill få tag på planer som antagits innan 2006. 

4. Österbybruk

Harvik 4:60, Dannemora gruva

Detaljplanen vann laga kraft 22 februari 2024. 

Ändringsplan Harvik 4:60, Dannemora gruva

Dannemora västra gruvområde

Detaljplan för Gimogatan 11 i Österbybruk (fastigheten Österbybruk 1:88) antogs 25 januari 2007 och vann laga kraft 26 februari 2007.

Detaljplan Dannemora västra gruvområde

Område vid Gimogatan i Österbybruk

Detaljplan för område vid Gimogatan, gällande del av fastigheten Österbybruk 1:116, antogs 10 december 2013 och vann laga kraft 11 januari 2014.

Detaljplan Gimogatan

Gimogatan 11 i Österbybruk

Detaljplan för Gimogatan 11 i Österbybruk (fastigheten Österbybruk 1:88) antogs 25 januari 2007 och vann laga kraft 26 februari 2007.

Detaljplan Gimogatan 11

Herrgårdsvillan i Österbybruk

Detaljplan för Herrgårdsvillan i Österbybruk (del av fastigheten Österbybruk 1:304) antogs 23 september 2009 och vann laga kraft 22 oktober 2009.

Detaljplan Herrgårdsvillan

Klockarbacken i Österbybruk

Detaljplan för Klockarbacken i Österbybruk, del av fastigheten Österbybruk 1:116, antogs 9 november 2010 och vann laga kraft 15 februari 2011.

Detaljplan Klockarbacken

Kv. Mästersmeden i Österbybruk

Detaljplan för kvarteret Mästersmeden, gällande fastigheterna Films- Österby 4:57 samt 7:59 m.fl. antogs 12 juni 2012 och vann laga kraft 13 juli 2012.

Detaljplan kv. Mästersmeden

Nya bostäder i Pålsboda

Detaljplan för nya bostäder i Pålsboda, fastigheterna Österbybruk 1:116 och 1:290 m.fl., antogs 12 juni 2012 och vann laga kraft 18 oktober 2012.

Detaljplan Pålsboda

ÖS Företagsby i Österbybruk

Detaljplan för ÖS Företagsby i Österbybruk. Detaljplanen antogs 26 september 2006 och vann laga kraft 30 oktober 2006.

Detaljplan ÖS Företagsby

Österbybruk 1:142 samt del av Österbybruk 1:116

Detaljplan för fastigheten Österbybruk 1:142 samt del av Österbybruk 1:116, Östhammars kommun, Uppsala län. Detaljplanen antogs 15 februari 2006 och vann laga kraft 17 mars 2006.

Detaljplan Österbybruk 1:142

Österbybruk 1:314, 1:315 samt del av 1:116

Detaljplanen för Österbybruk 1:314, 1:315 samt del av 1:116 antogs 27 augusti 2008 och vann laga kraft 30 september 2008.

Detaljplan Österbybruk 1:314

Österbybruk 1:91 och 1:96 samt del av 1:116

Detaljplan för Österbybruk 1:91 och 1:96 samt del av 1:116, Österbybruk, antogs 17 mars 2010 och vann laga kraft 14 april 2010.

Detaljplan Österbybruk 1:91

Österbyskolan m.m.

Detaljplan för Österbyskolan m.m., gällande fastigheten Österbybruk 1:304 m.fl., antogs 23 april 2013 och vann laga kraft 27 maj 2013.

Detaljplan Österbyskolan m.m.

Kontakta oss