Gå till innehållet

Gällande detaljplaner

Här hittar du alla detaljplaner som antagits och vunnit laga kraft sedan 2006. Kontakta Östhammar Direkt om du vill få tag på planer som antagits innan 2006. 

5. Östhammar

Gammelbyn 4:263 m.fl.

Detaljplan för Gammelbyn 4:263 m.fl. vann laga kraft 16 maj 2024. 

Detaljplan Gammelbyn 4:263, Östhammar

Östhammar 5:140, Bodakiosken

Detaljplan för Östhammar 5:140 vann laga kraft 22 februari 2024. 

Detaljplan Östhammar 5:140, Bodakiosken. 

Östhammar 29:4 & 29:12, BRF Tussilago

Antagen 8 september 2021 och vann laga kraft 6 oktober 2021.

Detaljplan Östhammar 29:4 & 29:12, BRF Tussilago

Östhammar 38:7, Prästgården

Detaljplan för Östhammar 38:7, Prästgården, i Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen 2 september 2020 och vann laga kraft 25 september 2020.

Detaljplan Östhammar 38:7, Prästgården

Gammelbyn 1:70, Nya Idrottshallen

Detaljplan för Gammelbyn 1:70, Nya Idrottshallen, i Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen 27 april 2020 och vann laga kraft 25 maj 2020.

Detaljplan Gammelbyn 1:70, Nya Idrottshallen

Gammelbyn 1:62, Gammelhusområdet

Detaljplan för Gammelbyn 1:62, Gammelhusområdet, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 19 februari och vunnit laga kraft den 15 februari 2019.

Detaljplan Gammelbyn 1:62, Gammelhusområdet

Bebyggelse i Kristinelund, del av fastigheten 1:70

Ändring av detaljplan för bebyggelse i Kristinelund, del av fastigheten Gammelbyn 1:70, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 22 november 2017 och vunnit laga kraft den 24 maj 2018.

Detaljplan bebyggelse i Kristinelund

Frösåkersskolan, del av fastigheten Gammelbyn 1:70

Detaljplan för Frösåkersskolan, del av fastigheten Gammelbyn 1:70, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 28 mars 2018 och vunnit laga kraft den 20 april 2018.

Detaljplan Frösåkersskolan

Bilstagärdet

Detaljplan för parkeringsplatser vid Bilstagärdet gällande del av fastigheterna Gammelbyn 1:70 och Östhammar 7:14, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 10 juni 2014 och vunnit laga kraft den 11 juli 2014.

Detaljplan Bilstagärdet

Erikslundsområdet

Detaljplanen för Erikslundsområdet antogs 21 februari 2007 och vann laga kraft 23 mars 2007.

Detaljplan Erikslundsområdet

Bostadsbebyggelse vid Kvarnberget

Detaljplanen för bostadsbebyggelse vid Kvarnberget antogs 9 juni 2009 och vann laga kraft 13 juli 2009.

Detaljplan Kvarnberget

Ed 1:30 (Husbacka)

Detaljplanen för Ed 1:30 (Husbacka) antogs 13 december 2005 och vann laga kraft 9 november 2007.

Detaljplan Husbacka

Husbacka södra, Kvistagran

Detaljplan Husbacka södra, Kvistagran gällande del av fastigheten Ed 23:1, antogs 12 april 2011 och vann laga kraft 3 oktober 2011.

Detaljplan Husbacka södra

Klackskär

Detaljplan för Klackskär, gällande fastigheten Östhammar 1:2 m fl, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 11 juni 2013 och vunnit laga kraft den 19 juli 2013.

Detaljplan Klackskär 

Detaljplanen för del av Gammelbyn 1:70 m.fl., Marieberg norra

Detaljplanen för del av Gammelbyn 1:70 m.fl., Marieberg norra, antogs 11 november 2008 och vann laga kraft 3 juli 2009.

Detaljplan Marieberg norra

Kv. Måsen (fastigheterna Östhammar 70:1 m.fl.)

Detaljplanen för kv. Måsen (fastigheterna Östhammar 70:1 m.fl.) antogs 9 november 2010 och vann laga kraft 13 december 2010.

Detaljplan Kv. Måsen

Östhammar 15:8 och 15:10 inom kv. Simpan

Detaljplanen för Östhammar 15:8 och 15:10 inom kvarteret Simpan i Östhammar, antogs 15 september 2010 och vann laga kraft 13 oktober 2010.

Detaljplan Kv. Simpan

Sjötorget i Östhammar

Detaljplanen för Sjötorget i Östhammar, gällande fastigheterna Östhammar 1:2 och 7:14, antogs 14 juni 2011 och vann laga kraft 14 juli 2011.

Detaljplan Sjötorget

Kv. Stadskällaren

Detaljplan för Kvarteret Stadskällaren, fastigheterna Östhammar 7:14, 24:1 och 24:2, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 24 november 2011 och vunnit laga kraft den 19 oktober 2012.

Detaljplan kv. Stadskällaren

Östhammar 37:17 (f.d. Brunnsskolan)

Detaljplanen för Östhammar 37:17 (f.d. Brunnsskolan) antogs 25 april 2006 och vann laga kraft 29 maj 2006.

Detaljplan Östhammar 37:17

Del av Östhammars norra industriområde (fastigheten Gammelbyn 63:6 m.fl.)

Detaljplanen för del av Östhammars norra industriområde (fastigheten Gammelbyn 63:6 m.fl.) antogs 20 september 2006 och vann laga kraft 20 oktober 2006.

Detaljplan Östhammars norra industriområde

Östhammar norra industriområde

Detaljplanen för Östhammar norra industriområde, del av Gammelbyn 4:255, 63:1-63:4, 64:1 och 64:3, antogs 27 augusti 2008 och vann laga kraft 30 september 2008.

 Detaljplan Östhammar norra industriområde

Del av Östhammars södra industri- och handelsområde

Detaljplanen för del av Östhammars södra industri- och handelsområde antogs 15 mars 2006 och vann laga kraft 13 april 2006.

Detaljplan Östhammars södra industriområde

Kontakta oss