Gå till innehållet

Vattenavstängning - Nypongatan , Östhammar kommun
Starttid: 2023-12-12 11:00:00
Sluttid: 2023-12-12 15:00:00

För mer information Driftstörningar - Gästrike Vatten (gastrikevatten.se)

Elda upp en byggnad

1. Innan du anmäler

Om du vill elda upp en byggnad måste du först anmäla det till Bygg- och miljönämnden. Du måste anmäla skriftligt i god tid innan den planerade eldningen. Du får betala en timavgift enligt kommunens miljöbalkstaxa för handläggningen. Avgiften är 1 030 kr per timme.

Om ditt skäl är att brandförsvaret behöver ett övningsobjekt:

Innan du anmäler måste du kontaka brandförsvaret och komma överens med dem om att byggnaden ska eldas upp i övningssyfte.  

Brandförsvaret eldar inte upp byggnader i övningssyfte mellan 31 april – 31 augusti eller när brandrisken är hög.

Om ditt skäl är att byggnaden är angripen av en aggressiv art av hussvamp:

  • Du måste ha ett besiktningsutlåtande eller analysprotokoll som visar att byggnaden är angripen av en aggressiv art av hussvamp. 

  • Det finns flera olika arter av hussvamp. Men det är bara svampar av släktet Serpula som gör att du får elda upp en byggnad. Skälet är att undvika spridning av sporer i omgivningen.
  • Ibland är eldning inte lämpligt. Det är då viktigt att du inte river eller flyttar angripet virke utan lämpliga skyddsåtgärder.

Kontakta oss