Gå till innehållet

Karta för bygglov

OBSERVERA att just nu har vi längre handläggningstid att leverera kartor än vanligt på grund av att förändrad tillgång på förrättningsakter. 

När du söker bygglov eller gör en anmälan behöver du bifoga en situationsplan där det framgår var och hur stort du ska bygga. För att kunna göra en sådan behöver du ett kartunderlag. Vilket slags kartunderlag du behöver beror på var och vad du ska bygga.

  1. Nybyggnadskarta 7 162 kr, krävs vid bygglovsansökan när du ska bygga den första byggnaden på fastigheten inom detaljplanelagt område. Kartan redovisar markförhållanden, gatuhöjder, fastighetsgränser, detaljplanebestämmelser, med mera.

  2. Förenklad nybyggnadskarta 5 443 kr, krävs som underlag till situationsplanen när du söker bygglov för till exempel tillbyggnader, garage och uthus inom detaljplanelagt område.

  3. Baskarta med fältkontroll 5 443 kr, krävs vid bygglovsansökan utanför detaljplanelagt område och vid anmälningsärenden (s.k. ”Attefall”) både inom detaljplanelagt område och utanför detaljplanelagt område. Kartan redovisar fastighetsgränser, byggnader och markhöjder.

I vissa fall bedömer vi att det räcker med en baskarta 2 292 kr.

Beställningsblankett för kartor hittar du här.

I de fall åtgärderna inte påverkar ytan på marken (till exempel vid fasadändring, ändrad användning, eldstäder), krävs inget kartunderlag från kommunen, då är det tillräckligt med en karta från valfri karttjänst. Markera tydligt vilken byggnad på fastigheten som menas.

Tillfällig nedstängning av tjänster hos Lantmäteriet

På grund av en säkerhetsbrist hos Lantmäteriet så har de stängt ner tjänsterna som ger oss på kommunen tillgång till fastighetsrelaterade akter. Vi måste därför begära ut alla akter via deras kundcenter. Det innebär att det i många fall kommer bli längre handläggningstider för mät- och kartärenden eftersom vi behöver invänta material från Lantmäteriet. Främst är det nybyggnadskarta, baskarta med fältkontroll, gränsutvisning och vissa utstakningsärenden som kommer att påverkas.

Det innebär också att vi inte kan svara på några frågor gällande fastighetsgränser eller annat där information måste sökas i akter. Alla dessa frågor får hänvisas till Lantmäteriets kundcenter: Kontakta oss | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

Vi vet inte hur länge tjänsterna kommer att vara nedstängda, men meddelar så snart vi vet mer. Här finns mer information från Lantmäteriet: 
Lantmäteriet begränsar tillgången till viss information i ett antal digitala tjänster på grund av säkerhetsskäl | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

Kontakter