Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Aktualitetsförklaringar

Alla kommuner skall pröva sin översiktsplans aktualitet minst en gång varje mandatperiod. Processen kan göras genom att ta fram en aktualitetsförklaring där syftet är att kommunen ska göra ett ställningstagande till om översiktsplanen fortsatt gäller som förut eller om vissa revideringar kommer att krävas. När aktualitetsförklaringen har blivit antagen av kommunfullmäktige har kommunen prövat översiktsplanens aktualitet.

Vad händer sen?

Om aktualitetsförklaringen anser att översiktsplanen är fortsatt aktuell gäller översiktsplanen som förut. Om aktualitetsförklaringen konstaterar att delar av eller hela översiktsplanen behöver revideras bör kommunen påbörja ett arbete med att revidera översiktsplanen, men måste inte göra detta omedelbart. Den gamla översiktsplanen gäller då tills revideringarna är klara.

Aktualitetsförklaring 2019 16 juli 2019

Aktualitetsförklaring 2019 antogs av kommunfullmäktige 2019-06-18 och beskriver delar av översiktsplanen som fortsatt är aktuella och delar som är i behov av revidering.