Gå till innehållet

Pågående översiktsplanering

Under perioden 14 februari – 18 april 2022 är planförslaget ute på samråd vilket innebär att allmänheten, myndigheter, organisationer med flera får chansen att yttra sig om förslaget. Förslaget till ny översiktsplan har tagits fram av planenheten på sektor samhälle i samarbete och dialog med övriga sektorer inom kommunförvaltningen. Den ska fungera som stöd för detaljplaner, bygglov och andra tillstånd och beslut som rör kommunens utveckling direkt när den antas och har sikte på år 2040.