Gå till innehållet

Här finns äldre översiktsplaner

Den översiktsplan som nu ska följas i kommunen heter översiktsplan 2016 och du kan nå den genom att klicka här. Tidigare översiktsplaner som har använts i kommunen publiceras nedan, om de är digitalt tillgängliga.