Gå till innehållet

Strandskydd

Hummelfjärden

Yttre Hummelfjärden, Öregrund. Foto:  M. Dahlberg 2021-06-29

Om du ska genomföra en åtgärd inom ett strandskyddsområde krävs det en dispens från strandskyddsbestämmelserna för att åtgärden ska kunna genomföras. För att kunna ansöka om dispens från strandskyddet måste du ange särskilda skäl.

Läs mer om strandskyddsdispens på Naturvårdsverkets webbplats

Strandskydd gäller för de flesta kuster, sjöar och vattendrag i Sverige. Det gäller vanligtvis 100 meter från strandkanten, men på vissa platser kan det vara utökat till 300 meter.

På platser där strandskydd råder får du inte:

  • Uppföra nya byggnader. Det gäller även husvagnar som räknas som byggnader om de står kvar på samma ställe under en längre tid.
  • Ändra byggnader eller byggnaders användning så att allmänheten inte kan nå ett område som annars hade varit tillgängligt för alla.
  • Anlägga till exempel staket, flaggstänger eller planteringar som skapar intryck av ett privat område och håller allmänheten borta från ett område som annars hade varit tillgängligt för alla.
  • Gräva, schakta eller fälla träd.
  • Väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och växtarter genom att till exempel gräva, muddra och bygga bryggor.

OBS! Även byggnader som inte kräver bygglov, till exempel friggebodar och Attefallshus, kräver dispens från strandskyddet.

Ansöka om dispens

Det är Bygg- och miljönämnden som behandlar och beviljar eller avslår din ansökan. Det går bra att skicka ansökan genom e-post till adressen som står på blanketten.
Ansökan om strandskyddsdispens (pdf)

Informationsblad om strandskyddsdispens 29 maj 2019

Läs mer om strandskyddsdispens, hur ansökningsprocessen ser ut, kostnader, villkor och vattenverksamhet.

Kontakter