Gå till innehållet

Utstakning och lägeskontroll

1. I korthet

Det är viktigt att en byggnad byggs på rätt plats. Utstakning\utsättning betyder att en sakkunnig person markerar på marken var byggnaden ska stå. Vid en lägeskontroll kontrolleras det att byggnadens läge stämmer med bygglovet.

Utstakning och lägeskontroll kan göras av kommunens mätavdelning eller av en behörig mätkonsult. Läs om utstakning och lägeskontroll på Boverket.se

Byggherren ansvarar för att byggnaden placeras enligt bygglovbeslutet. Den anlitade mätteknikern har ansvar för att mätarbetet utförs professionellt, med rätt kvalitet och dokumentation.

Det är byggherrens ansvar att se till att mätteknikern är behörig, det vill säga har tillräcklig kompetens i enlighet med Lantmäteriets rekommendationer.

Läs om behörighet och grundläggande mätningsteknisk färdighetlantmäteriet.se

Kontakta oss