Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Utstakning och lägeskontroll

2. Utstakning 5 371 kr inkl. moms

Det är viktigt att en byggnad byggs på den plats där bygglovet anger. Därför säger plan- och bygglagen, PBL, att utstakning ska ske om det behövs. Det står i bygglovets startbesked om utstakning ska ske.

Utstakning betyder att byggherren anlitar en sakkunnig person för att markera på marken var byggnaden ska stå. Utstakningen ska göras innan arbetet påbörjas. Den som gör utstakningen tar ut en avgift. 

Du beställer utstakning från kommunens mätavdelning genom formuläret nedan. Du kan också beställa utstakning av en behörig mätkonsult.

Vid grovutstakning används GPS-utrustning vilket ger en noggrannhet på cirka 5 cm vid goda siktförhållanden.

Finutsättning görs med totalstation. Utsättningen görs på, av kunden uppsatta profiler. Noggrannheten är ett par millimeter.

 

Beställningsblankett för utstakning hittar du här.

Kontakta oss