Gå till innehållet

Utstakning och lägeskontroll

     
      OBS!
 Mellan den 21 juli och 6 augusti  hänvisar vi till  konsult, på grund av semestertider,   
      vid beställning av utstakning eller lägeskontroll .    

2. Utstakning 4 923 kr inkl. moms

Det är viktigt att en byggnad byggs på den plats där bygglovet anger. Därför säger plan- och bygglagen, PBL, att utstakning ska ske om det behövs. Det står i bygglovets startbesked om utstakning ska ske.

Utstakning betyder att byggherren anlitar en sakkunnig person för att markera på marken var byggnaden ska stå. Utstakningen ska göras innan arbetet påbörjas. Den som gör utstakningen tar ut en avgift. 

Du beställer utstakning från kommunens mätavdelning genom formuläret nedan. Du kan också beställa utstakning av en behörig mätkonsult.

Vid grovutstakning används GPS-utrustning vilket ger en noggrannhet på cirka 5 cm vid goda siktförhållanden.

Finutsättning görs med totalstation. Utsättningen görs på, av kunden uppsatta profiler. Noggrannheten är ett par mm.

 

Beställningsblankett för utstakning hittar du här.

Kontakta oss