Gå till innehållet

Utstakning och lägeskontroll

     
      OBS!
 Mellan den 21 juli och 6 augusti  hänvisar vi till  konsult, på grund av semestertider,   
      vid beställning av utstakning eller lägeskontroll .    

3. Lägeskontroll 4 923 kr inkl. moms

Vid en lägeskontroll kontrolleras det att byggnadens läge stämmer med bygglovet. Det står i bygglovets startbesked om lägeskontroll ska ske.

Byggherren anlitar en sakkunnig person för att göra en lägeskontroll. Det är lämpligt att göra inmätningen när formen till grunden är färdig. Den som gör lägeskontrollen tar ut en avgift. Du kan beställa lägeskontrollen från kommunens mätavdelning genom formuläret längst ned. Du kan även beställa lägeskontroll av behörig mätkonsult. 

Den som utför en lägeskontroll behöver skicka in ett intyg att lägeskontrollen är utförd och som innehåller:

 • Fastighetsbeteckning
 • Vad lägeskontrollen gäller (bostadshus, garage etc.)
 • Vad som är inmätt (fasad, grund etc.)
 • Utövare/företag som utfört lägeskontrollen
 • Datum när mätningen är utförd
 • Mätmetod (ex. GNSS-NRTK)
 • Referenssystem: All mätning ska utföras i Sweref 99 1800 i plan och RH2000 i höjd
 • Lägesnoggrannhet i plan och höjd ska anges
 • Koordinater för inmätta hushörn och gränspunkter
 • Höjd på sockel/färdigt golv
 • Fastighetsgränser
 • Måttsättningen ska utgå från motsvarande hushörn/fasader och gränser som i bygglovets situationsplan.

Intyget för lägeskontrollen ska levereras som pdf och dwg till ByggochMiljo@osthammar.se och märkas ”lägeskontroll” samt vilken fastighet det gäller.

Beställningsblankett för lägeskontroll hittar du här.

Kontakta oss