Gå till innehållet

Vad kostar ett bygglov?

Kommunfullmäktige har antagit en taxa som gäller för plan- och bygglovsverksamheten. Nedan följer ett antal exempel på vad vanliga åtgärder kan kosta. 

Observera att priserna är schablonvärden. Varje ansökan beräknas utifrån sina egna förutsättningar. Korrekt prisuppgift kan vi inte ge dig förrän vi har fått kompletta handlingar som beskriver projektet. Ett exempel på detta är planavgiften som tas ut vid byggnation inom detaljplan. I berörda exempel nedan är planavgiften inräknad.

Inom detaljplan

Nybyggnad villa 50-129 kvm 54 500 kr
Nybyggnad villa 200-299 kvm 65 400 kr
Nybyggnad fritidshus <50 kvm 11 300 kr
Nybyggnad garage etc ~30 kvm 3 500 kr
Tillbyggnad villa ~30 kvm 7 100 kr

Utanför detaljplan

Nybyggnad villa 50-129 kvm 18 800  kr
Nybyggnad villa 200-299 kvm 29 700 kr
Nybyggnad fritidshus <50 kvm 11 300 kr
Nybyggnad garage etc ~30 kvm 3 500 kr
Tillbyggnad villa ~30 kvm 7 100 kr

Övriga kostnader

Attefallåtgärder

3 200 - 7 400 kr

Strandskyddsdispens (enligt miljötaxa)

10 791 kr

Förhandsbesked (styck)   ca 7 600 - 12 000 kr
Inglasning altan 3 800 kr
Skärmtak <30 kvm 3 000 kr
Marklov 2 300 kr
Transformatorstation 6 000 kr
Fasadändring mindre (fönstersättning del av fasad) 2 500 kr
Fasadändring större (kulör- eller materialbyte) 4 800 kr
Fasadändring småhus 1 400 kr
Avvisat ärende 2 300 kr
Avslag bygglov 4 600 kr
Ingripandebesked 2 300 kr
Rivningslov

5 300 kr

Eldstadsanmälan

2 100 kr

Anmälan om vattenbrunn

1 200 kr

Ideella föreningar

Ideella föreningar som uppfyller kultur- och fritidsnämndens villkor för föreningsbidrag behöver inte betala den avgift som finns för bygglov och bygganmälan. Om du representerar en sådan ideell förening  kontakta Attraktiv kommun innan du lämnar in ansökan om bygglov eller bygganmälan.

Attraktiv kommun (Sektor samhälle)
Skicka e-post

Kontakter