Gå till innehållet

Gällande detaljplaner

Här hittar du alla detaljplaner som antagits och vunnit laga kraft sedan 2006. Kontakta Östhammar Direkt om du vill få tag på planer som antagits innan 2006. 

6. Övriga Östhammars kommun

Stenskär 1:1

Detaljplan för Stenskär 1:1  vann laga kraft 14 oktober 2022.

Detaljplan för Stenskär 1:1

Hargshamn 3:8 m.fl.

Detaljplan för Hargshamn 3:8 m.fl. vann laga kraft 8 december 2021.

Detaljplan Hargshamn 3:8 m.fl.

Bockskäret

Detaljplan för bostäder, Bockskäret, gällande fastigheterna Bolka 4:10 m fl, antogs den 15 februari 2011 och vann laga kraft den 4 april 2011.

Detaljplan Bockskäret

Ekensberg

Detaljplan för Ekensberg gällande fastigheterna Tvärnö 2:6 m fl antogs den 9 juni 2009 och vann laga kraft den 10 mars 2011.

Detaljplan Ekensberg

Nya kraftledningar vid Forsmarks kärnkraftverk

Nya kraftledningar vid Forsmarks kärnkraftverk, gällande del av fastigheterna Berkinge 9:1, Forsmark 6:5 m fl, antogs den 23 september 2014 och vann laga kraft den 30 oktober 2014.

Detaljplan Nya kraftledningar Forsmark

Färgärdsviken

Detaljplan för område vid Färgärdsviken gällande del av fastigheten Björnäs 5:12, antogs den 23 april 2013 och vann laga kraft den 26 september 2013.

Detaljplan Färgärdsviken

Gamla skolan i Hargshamn

Detaljplan för gamla skolan i Hargshamn, gällande fastigheterna Braxenbol 1:94 och 1:110, antogs den 23 april 2013 och vann laga kraft den 27 maj 2013.

Detaljplan Gamla skolan

Hargshamns hamn och industriområde

Ändring genom tillägg till detaljplan för Hargshamns hamn och industriområde, inom delar av fastigheterna Söderharg 1:29, 15:1 m.fl., antogs 20 april 2011 och vann laga kraft 23 maj 2011.

Detaljplan Hargshamns hamn

Hökhuvuds kyrktrakt

Detaljplan för ändring och utvidgning för del av Hökhuvuds kyrktrakt antogs den 28 februari 2006 och vann laga kraft den 5 april 2006.

Detaljplan Hökhuvuds kyrktrakt

Del av Länsö

Detaljplan för del av Länsö (fastigheten Börstils-Länsö 1:13) antogs 15 februari 2006 och vann laga kraft 17 mars 2006.

Detaljplan Länsö

Lösholmen

Detaljplan för del av Lösholmen gällande fastigheten Långalma 12:1, antogs den 11 september 2012 och vann laga kraft den 17 oktober 2012.

Detaljplan Lösholmen

Mårtensboda 1:1

Detaljplan för Mårtensboda 1:1, Gräsö. Detaljplanen antogs 27 september 2016 och vann laga kraft 26 oktober 2016.

Detaljplan Mårtensboda

Bostadsbebyggelse i Norrskedika

Detaljplan för bostadsbebyggelse i Norrskedika, gällande del av fastigheten Norrskedika 2:82, antogs 9 november 2010 och vann laga kraft 13 december 2010.

Detaljplan Norrskedika

Raggarö gård

Detaljplanen för Raggarö gård antogs 13 december 2005 och vann laga kraft 19 maj 2006.

Detaljplan Raggarö gård

Rösseläng

Detaljplanen för Rösseläng, del av fastigheten Björnäs 12:38 m.fl. antogs 9 november 2010 och vann laga kraft 18 februari 2011.

Detaljplan Rösseläng

Sandika Barnkoloni

Detaljplan för Sandika Barnkoloni gällande fastigheterna Sandika 3:19, 3:198, 10:1 och S:11, antogs den 12 februari 2013 och vann laga kraft den 20 mars 2013.

Detaljplan Sandika barnkoloni

SFR i Forsmark

Ändring genom tillägg till detaljplan för Forsmarksverket och SFR i Forsmark. Detaljplanen antogs 27 september 2016 och vann laga kraft 26 oktober 2016.

Detaljplan SFR i Forsmark

Skian (Björnäs 5:8 m.fl. fastigheter)

Detaljplanen för Skian (Björnäs 5:8 m.fl. fastigheter) antogs 16 februari 2010 och vann laga kraft 24 mars 2010.

Detaljplan Skian

Snesslinge 12:7

Detaljplan för del av fastigheten Snesslinge 12:7, antogs den 27 september 2011 och vann laga kraft den 28 juni 2012.

Detaljplan Snesslinge 12:7

Svartbäck

Detaljplan för Bostäder gällande fastigheterna Svartbäck 1:7 och 1:9 m fl, antogs den 11 december 2012 och vann laga kraft den 16 januari 2013.

Detaljplan Svartbäck

Tuskö 10:1

Detaljplan för Tuskö 10:1, Östhammars kommun, Uppsala län.
Detaljplanen antogs 27 september 2016 och vann laga kraft 26 oktober 2016.

Detaljplan Tuskö 10:1

Vargskär

Detaljplan för del av Vargskär gällande fastigheterna Börstils-Söderby 13:33 och 13:35 antogs den 27 september 2011 och vann laga kraft den 3 november 2011.

Detaljplan Vargskär

Bostäder inom Viktors hage

Detaljplanen för bostäder inom Viktors hage i Hargshamn (fastigheten Braxenbol 1:110) antogs 8 december 2009 och vann laga kraft 11 januari 2010.

Detaljplan Viktors hage

Kontakta oss