Gå till innehållet

Vattenavstängning - ED, Östhammar kommun. Starttid: 2023-12-01  kl 16:00 - Sluttid: 2023-12-01 23:00:00. Läs mer här: Gästrikevatten - Driftstörning

Formulär för energibesparande tips

Här kan du tipsa oss om energibesparingar i vår kommun. Det kan vara lampor som står på i kommunens lokaler eller belysning som står på utan att fotbollsplanen används. Kanske har du även andra förslag på hur kommunen kan spara energi? Lämna dina tips här!

När du skickar det här formuläret registreras det som som en allmän handling i Östhammars kommun. 

Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har tillgång till och rätt att begära ut och läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

Kontaktuppgifter

Du kan välja att inte ange några kontaktuppgifter. Om du väljer att vara anonym har vi ingen möjlighet att återkomma till dig. Så behandlar Östhammars kommun dina personuppgifter

Ange plats för din iakttagelse 

Beskriv ditt ärende. Det kan vara lampor som står på i kommunens lokaler eller belysning som står på utan att fotbollsplanen används. Beskriv dina uppgifter så utförligt som möjligt och ange en korrekt adress (gatunamn och nummer) eller korrekta koordinater till platsen där din iakttagelse för eventuell åtgärd.  Du kan även skicka med ett foto via knappen "bifoga fil" längre ner i formuläret.

Tips om hur kommunen kan spara el

Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. Här kan du läsa om vad Östhammar kommun gör för att spara el. Kanske har du andra förslag på energibesparingar som kommunen kan göra? Lämna dina tips här!  

Skaparen av detta formulär ansvarar för att GDPR, lagrande av personuppgift efterlevs. Mer information om detta finns att läsa på vår hemsida "Så behandlar vi era personuppgifter".