Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Rådgivning och tips om energi och uppvärmning

1. Energi- och klimatrådgivning

Östhammars kommun erbjuder energi- och klimatrådgivning via ett samarbete med Uppsala kommun och de andra kommunerna i länet.

Energi- och klimatrådgivningen ger dig råd och stöd när du vill använda energi på ett effektivare sätt. Du kan till exempel få tips om: 

  • solceller

  • uppvärmningsalternativ

  • laddstolpar för elbil

  • energianvändning i lokaler eller bostäder

  • fönster, isolering, belysning.

Rådgivningen ger opartisk och kostnadsfri hjälp till hushåll, organisationer och små och medelstora företag. Du kan välja att boka ett personligt möte med en rådgivare eller att få råd via telefon eller e-post.

Telefon: 018-727 47 24
E-post:
energiradgivning@uppsala.se

Besöksadress: Besök enligt överenskommelse, Stationsgatan 12, Uppsala

Läs mer på energi- och klimatrådgivningens webbplats