Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ett akut ledningsarbetet på Albrektsgatan, Bodagatan, Kanikebolsgatan och Smedjegatan i Östhammar, ikväll den 13 juni från kl 19:00. Arbetet väntas bli klart under natten, under tiden leds trafiken om via Bodagatan samt Källvägen. Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Så här hjälps vi åt för att spara energi!

Här hittar du information om hur vi tillsammans kan minska elanvändningen, vad kommunen gör och hur du kan bidra.

– Det är viktigt att alla hjälps åt att minska elkonsumtionen. Både offentliga verksamheter, näringsliv, och civilsamhälle måste bidra om vi på ett betydelsefullt sätt ska kunna minska efterfrågan på el, se till att elen räcker till och på sikt få ett lägre elpris, säger Ulf Andersson, samhällsbyggnadschef.

Det här gör kommunen

Besparingar eldrift

Inom kommunen ska vi tillsammans ta vårt samhällsansvar och bidra till att minska samhällets sårbarhet för rådande energikris. 

Aktuella besparingar

Just nu ser vi över armaturer och rörelsestyrd belysning i samtliga lokaler. Vi undersöker också möjligheten att stänga av viss belysning under delar av dygnet. Temperaturen ändras inte på förskolor och i vård- och omsorgsbyggnader.

 • Vi kortar ned tiden då gatubelysningen är tänd samt släcker vissa lampor nattetid.

 • Vi ser över och justerar vår drift av ventilation för att minska energianvändningen.

 • Vi byter ut lampor till LED-belysning.

 • Vi tidstyr ventilation i lokaler, efter behov.

 • Vi drar ner värmen i lokaler som är tomma.

 • Vi ser över våra el-abbonemang.

 • Vi ser över var vi kan installera närvarosensorer och timers för att utrustning ska vara avstängd när den inte används.

En viktig prioritering för kommunen är att besparingsåtgärderna inte leder till andra negativa följder. Därför måste en fullständig analys av social-, hälso- och trygghetsperspektiven vara på plats innan några beslut kan fattas.

Exempel på åtgärder 

Energismart belysning

Sedan 2012 har vi arbetat med att byta ut armaturer i gatubelysningen  och i motionsspår till LED-lampor. I snitt har kommunen bytt ut cirka  450 armaturer per år.  

Ett exempel, vid utbytet av LED-lampor, som gjordes i december förra året i Östhammars elljusspår, visar att årsförbrukningen från och med 2022  kommer att ligga på 2 960  kilowattimmar mot tidigare 10 559  kilowattimmar. En besparing som motsvarar ungefär tre lägenheters årsvisa förbrukning. 

Gatubelysning

Arbetet med att gradvis byta till LED-lampor i gatubelysningen fortsätter. Vi har har vägt kostnader och energibesparing mot trygghet och trafiksäkerhet vilket gör att viss gatubelysningen inte ska släckas ner.

Värme- och ventilation

Vi  driftoptimerar våra fastigheter genom att justera värmesystem och tidstyra ventilationssystem samt byta ut direktverkande el till mer miljövänliga alternativ som fjärrvärme eller värmepumpar. 

Vi ser även över möjligheten att dra ner på ventilationen under kvällar och helger. En generell sänkning av inomhustemperaturer med en grad i kommunens lokaler.

Om en sådan åtgärd blir aktuell kommer kommunens äldreboende och förskolor att undantas.

Solceller

Vi har installerat solceller på några av våra fastigheter, exempelvis vid särskilda boendet Edsvägen 16, kommunhuset, Hamnmagasinet och Frösåkersskolan i Östhammar samt Alma förskola i Alunda. 

Hur ser elanvändningen ut?

Från oktober 2022 till mars 2023 följer vi statistiken för kommunens elanvändning varje månad i stället för varje år. Vi gör det för att se om kommunens åtgärder för att spara el ger någon effekt.

I september 2022 har elanvändningen ökat med 0,47 procent i jämförelse med september 2021. Ökningen beror på att vi har fått fler lokaler, exempelvis nya skolan Frösan  och en ökad gatubelysning i så kallade trygghetsstråk än året innan. Trots det har vi minskat elförbrukningen genom att energispara, exemplelvis genom byte till LED-lampor och installation av solceller. Om vi inte hade energisparat hade elförbrukningen varit mycket högre. 

Elförbrukning per månad:

Siffrorna nedan visar total elförbrukning i kommunens verksamheter, byggnader, fritidslokaler och gatubelysning under 2021-2023.

2023

Januari:      1 519 773 KWh

Februari:   1 377 323 KWh

Mars:           1 507 184 KWh

April:            1 173 036 KWh

Maj :                  938 899 KWh


2021-2022

Det här kan du göra

För hushåll

10 energismarta vanor från Energimyndigheten

 1. Sänk inomhustemperaturen – en grad minskar energianvändningen med 5 procent. Se till att du inte ställer möbler i vägen för elementen och termostaterna.

 2. Släck lampor i rum du inte är i och byt till led-lampor. En led-lampa använder fyra till fem gånger mindre energi än en halogenlampa och den håller upp till 15 000 timmar.

 3. Diska i diskmaskin och undvik att spola av disken före. Välj eco-programmet. Att diska för hand under rinnande vatten drar upp till fyra gånger så mycket energi som att diska i maskin.

 4. Tvätta i fylld tvättmaskin och välj inte högre temperatur än nödvändigt. Väljer du eco-programmet får du både låg energianvändning och ren tvätt.

 5. Använd klädstrecket – häng kläderna för att torka utomhus när det går i stället för att använda torktumlare. Torktumlaren använder hela två till tre gånger mer energi än tvättmaskinen.

 6. Vädra smart. Öppna mycket och vädra under kort tid, i stället för att vädra lite under lång tid. Stäng av termostaterna på elementen under tiden.

 7. Skippa standby. Stäng av apparaterna helt när du inte använder dem. Och dra ur laddare när de inte används.

 8. Ställ in rätt temperatur i kyl och frys: +4 grader i kylen och -18 grader i frysen. Då får du både bra matförvaring och låg energianvändning.

 9. Frosta ur frysen om det bildats is i den. Isen ökar energianvändningen och ger sämre matförvaring. Torka av baksidan av kylen och frysen så att kondensorn hålls dammfri. Även dammet gör att elanvändningen ökar.

 10. Duscha kortare tid. Stäng av vattnet när du tvålar in dig eller schamponerar håret.

Läs mer om energibesparing på Energimyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Energi- och klimatrådgivning för privatpersoner och företagare.

Tips och råd

Energimyndighetens kampanjsida samlar tips och råd om hur du kan spara el. 

Besök sidan Varje kilowattimme räknas – energimyndigheten.se. 

Energi- och klimatrådgivarna i Uppsala län stöttar kontinuerligt hushåll med att minska sin energianvändning. 

Besök Energi- och klimatrådgivarnas webbplats. 

Förbered för strömavbrott 

Att förbereda sig för strömlösa perioder ingår i din hemberedskap. Det innebär att du ska säkra tillgång på mat, vatten, värme och information. 

Läs mer om din hemberedskap på krisinformation.se.Undersök hur din elnätsägare ger störningsinformation. Några har till exempel tjänster där du kan få notiser när störningar uppstår.

Elnätsägaren behöver nödvändigtvis inte vara samma som elbolaget som du tecknat elavtal med. Inom Uppsala kommun finns två elnätsägare, Vattenfall Eldistribution och Upplands Energi.

Här kan du se vilken aktör som äger nätet där du bor. Se Vattenfall Eldistributions störningsinformation.

Se Upplands Energis störningsinformation. 

Om strömavbrott pågår under längre tid är det bra att kunna lyssna på P4 Uppland.

När strömavbrottet är här

Om det blir strömavbrott är det bra att stänga av de apparater som var igång när strömmen gick. Avvakta också en stund med att sätta igång apparater när strömmen kommer tillbaka. Då minskar vi tillsammans risken för att elsystemet kraschar igen.

Ring inte mobiltelefonsamtal under strömavbrottet om du inte måste. Mobilnätet kan påverkas av strömavbrott. Om du behöver ringa 112 under ett strömavbrott och det inte fungerar kan du behöva starta om telefonen eller ta ut SIM-kortet.

Läs mer på Svenska kraftnäts webbplats om kontrollerade strömavbrott (manuell frånkoppling). 

Läs mer på Post- och telestyrelsens webbplats om mobiltäckningoch strömavbrott. 

Andra tips och råd

Om du inte kan betala din elräkning 

Om du inte kan betala din räkning kan det leda till att elen stängs av hemma hos dig. Börja med att kontakta företaget du köper el av. Konsumentrådgivarna i Uppsala kommun kan ge råd om din vardagsekonomi. 

Läs mer om Konsument Uppsala.

Brandsäkra ditt hem

Med höjda elpriser ökar intresset för att till exempel elda hemma, men också annat som kan motivera att ytterligare brandsäkra ditt hem. Uppsala brandförsvar har samlad information om vad du behöver tänka på.

Besök Uppsala brandförsvars webbplats. 

Installera eldstad hemma?

Tänk på att det kan finnas andra mer klimatsmarta lösningar än att elda mer i din eldstad. Om du ändå vill installera en ny eldstad eller ändra något i din befintliga installation, behöver du göra en anmälan eller ansöka om bygglov. 

Läs mer om vad som gäller kring eldstäder.

För företag

Få tips på bland annat hur du kan minska ditt företags elanvändning, eller ta reda på var du kan vända dig om du har funderingar. Här finns också information om hur företag förbereder sig för strömavbrott.

Rådgivning och tips

Energi- och klimatrådgivarna i Uppsala län stöttar kontinuerligt  företagare med energieffektivisering. 

Besök Energi- och klimatrådgivarnas webbplats. 

Energikontoret i Mälardalen erbjuder kunskap och kompetens inom energi, hållbara transporter, digitalisering och cirkulär ekonomi. Små åtgärder kan göra stor skillnad. 

Besök Energikontoret i Mälardalens webbplats. 

Energimyndigheten har tagit fram en företagsguide för dig som vill energieffektivisera ditt företag.

Läs mer om Företagsguiden på energimyndigheten.se. 

När strömavbrottet är här

Om det blir strömavbrott är det bra att stänga av de apparater som var igång när strömmen gick. Avvakta också en stund med att sätta igång apparater när strömmen kommer tillbaka. Då minskar vi tillsammans risken för att elsystemet kraschar igen.

Ring inte mobiltelefonsamtal under strömavbrottet om du inte måste. Mobilnätet kan påverkas av strömavbrott. Om du behöver ringa 112 under ett strömavbrott och det inte fungerar kan du behöva starta om telefonen eller ta ut SIM-kortet.

Läs mer på Svenska kraftnäts webbplats om kontrollerade strömavbrott (manuell frånkoppling). 

Läs mer på Post- och telestyrelsens webbplats om mobiltäckningoch strömavbrott. 

Har ditt företag en plan b?

Kontinuitetshantering handlar om att planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå. Oavsett vilken störning den utsätts för, till exempel när personalen inte kommer till jobbet, lokalerna inte går att använda, leveranser av viktiga varor och tjänster inte når oss eller vi drabbas av ett strömavbrott.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett brett planeringsstöd där det senaste stödet ger dig tips på frågor du kan ställa dig när du planerar för din verksamhets beroende av energi.

Läs mer om planeringsstödet för kontinuitetshantering på msb.se. 

Andra tips och råd

Brandsäkra din lokal

Med höjda elpriser ökar intresset för att till exempel elda i eldstad, men också annat som kan motivera att ytterligare brandsäkra din lokal. Uppsala brandförsvar har samlad information om vad du behöver tänka på.

Besök Uppsala brandförsvars webbplats. 

Installera eldstad?

Tänk på att det kan finnas andra mer klimatsmarta lösningar än att elda mer i din eldstad. Om du ändå vill installera en ny eldstad eller ändra något i din befintliga installation, behöver du göra en anmälan eller ansöka om bygglov. 

Läs mer om vad som gäller kring eldstäder.

Tipsa oss om hur vi kan spara el

Lämna dina tips här!

Klicka på länken nedan för att tipsa oss om energibesparingar i vår kommun. Det kan vara lampor som står på i kommunens lokaler eller belysning som står på utan att fotbollsplanen används. Kanske har du även andra förslag på hur kommunen kan spara energi?

Lämna dina tips här!

Frågor och svar om risken för frånkoppling vid elbrist

Strömavbrott och frånkoppling

Större avbrott är sällsynta i Sverige, tack vare ett välutvecklat och robust elnät. Men vi kan aldrig utesluta att ett strömavbrott kan ske. Därför behövs noggrann planering för vad som behöver göras i en akut situation när elektriciteten inte räcker till.

Om samhällets totala elförbrukning överskrider det som produceras och importeras behöver elen gå till samhällsviktiga verksamheter, som exempelvis sjukhus. I ett sådant läge kan en manuell frånkoppling bli nödvändig.

Manuell frånkoppling är ett planerat strömavbrott, då elen stängs av i begränsade områden i omgångar, under en tid på dygnet då belastningen på elnätet är som störst. En sådan frånkoppling regleras av Svenska kraftnät.

Genom att vi alla – kommunen, myndigheter, näringsliv och privatpersoner – hjälps åt att dra ner på vår elanvändning kan vi minska risken för frånkopplingar i vinter. Vi kan också avlasta elsystemet genom att flytta vår elförbrukning till timmar på dygnet då belastningen på elnätet är lägre.

Läs mer om frånkoppling på Svenska Kraftnät (länk till annan webbplats)

Läs mer om energiläget hos Energimyndigheten (länk till annan webbplats)

Vad är frånkoppling

För att samhällsviktiga elanvändare – exempelvis sjukvården – ska få den el som krävs för verksamheten, kan Svenska kraftnät tvingas göra en manuell frånkoppling för andra elanvändare när efterfrågan på el blir för stor.

Frånkopplingen är nödvändig för att kapa topparna och skydda elnätets infrastruktur. Bedömningen är att det i så fall handlar om kortare avbrott för begränsade områden i omgångar, under en tid på dygnet då belastningen på elnätet är som störst.

Processen har utvecklats av Energimyndigheten och kallas också styrel. Styrel står för "styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer".

Läs mer om frånkopplingar hos Svenska kraftnät (länk till annan webbplats)

Vad händer vid en frånkoppling

Frånkopplingen skiljer sig inte från ett vanligt strömavbrott. Det går inte att säga hur länge en planerad frånkoppling varar, men Svenska kraftnät bedömer att det rör sig om kortare avbrott under en tid på dygnet då belastningen på elnätet är som störst. Svenska kraftnät ansvarar för att koppla bort delar av det lokala elnätet.

Under en frånkoppling kan det vara så att du saknar el, samtidigt som det lyser hos din granne på andra sidan gatan. Som invånare behöver du vara förberedd på exempelvis ett strömavbrott eller annan samhällsstörning.

Läs frågor och svar om frånkopplingar hos Svenska kraftnät

Så förbereder du dig för strömavbrott på Krisinformation.se

Läs om hemberedskap hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Hur kan vi förhindra en frånkoppling?

Om vi alla hjälps åt att dra ner på vår elanvändning kan vi minska risken för att elen inte räcker till i vinter. Varje kilowattimme räknas. Som privatperson kan du exempelvis sänka värmen inomhus, använda mindre varmvatten och stänga av apparater. Att flytta elanvändningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, bidrar också till att avlasta elsystemet.

Läs fler råd hos Energimyndigheten