Gå till innehållet

Värmepump

3. Vad ska en anmälan innehålla?

Lämna din ansökan till Bygg- och miljönämnden senast sex veckor innan du planerar att installera pumpen.

Tänk på det här när du fyller i anmälan:

  • Bifoga en karta som visar placeringen av borrhålet eller kollektorslingan. På kartan ska även enskilda dricksvattenbrunnar, avloppsanläggningar och andra värmepumpsanläggningar ritas in.
  • Grannintyg ska bifogas om:
    • avståndet från borrhålet till fastighetsgränsen är mindre än 10 meter
    •  grannar har enskilda dricksvattenbrunnar inom 100 meter från borrhålet.

Kontakta oss

Relaterade länkar