Gå till innehållet

Värmepump

4. Ersätter din värmepump en oljecistern?

Om din värmepump ska ersätta en oljecistern krävs det att cisternen anmäls, töms och rengörs.

Information om att ta cistern ur bruk 22 november 2019

I Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5) finns det i kapitel 6 föreskrifter om vad som gäller när man tar en cistern ur bruk. 6 kap. 1§ Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Verksamhetsutövaren ska informera tillsynsmyndigheten om cistern som tagits ur bruk så att tillsynsmyndigheten kan bestämma hur cisternen bör omhändertas.

Kontakta oss

Relaterade länkar