Gå till innehållet

Värmepump

5. Vad kostar det?

Timavgiften, fasta avgifter och alla prövningsavgifter baseras på Bygg- och miljönämndens självkostnad och ska indexjusteras årligen med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Timavgiften uppgår år 2023 till 1 199 kr per timme. Basåret för indexjusteringen är år 2019.

  • Anmälan om värmepumpsinstallation kostar 4 796 kr
  • Tillstånd för värmepump, det vill säga inom ett vattenskyddsområde, kostar 11 990 kr.

Kontakta oss

Relaterade länkar