Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Buller från verksamheter

Verksamheter orsakar ibland störande ljud. Genom förebyggande arbete kan du som verksamhetsutövare minska risken för att närboende störs av buller från din verksamhet.

Buller utomhus

Det är Naturvårdsverkets vägledningar som ligger till grund för vår bedömning om hur mycket buller din verksamhet får orsaka. Vägledningarna innefattar buller utomhus från byggarbetsplatser, industrier, skjutbanor, vägar och järnvägar.

Läs mer om Naturvårdsverkets vägledning gällande buller utomhus från verksamhet. Länk till Naturvårdsverkets hemsida

Buller inomhus

Om närboende störs av buller från din verksamhet inne i sin bostad tillämpar vi Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus för att bedöma om bullret innebär en olägenhet.

Läs mer om Folhälsomyndigheten allmänna råd om buller höga ljudnivåer - Länk till Folkhälsomyndighetens hemsida 

Om någon klagar på din verksamhet

Du som driver en verksamhet är ansvarig för att inte närboende inte utsätts för störning från din verksamhet i form av buller. Du kan därför bli skyldig att utföra bullermätningar och genomföra åtgärder om det finns risk för störningar.

Högsta tillåtna ljudnivåer

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd FoHMFS 2014:15, ”om höga ljudnivåer”, står det vilka ljudnivåer som ska hållas för att undvika hörselskador för publiken.

Lokaler och platser dit både barn och vuxna har tillträde
Maximal ljudnivå 110 dB (A)
Ekvivalent ljudnivå 97 dB (A)
Lokaler och platser dit barn under 13 år inte har tillträde
Maximal ljudnivå 115 dB (A)
Ekvivalent ljudnivå 100 dB (A)
Arrangemang riktade till barn

Ekvivalent ljudnivå

90 dB (A)

Läs mer om Buller från musikverksamheter

https://www.osthammar.se/sv/boende--trafik/halsa/musikbuller/
https://www.osthammar.se/sv/dokument/riktlinjer/riktlinjer-for-buller-fran-musikverksamhet/

Kontakter