Gå till innehållet

Information om radon

1. Om radon

Radon är en naturligt förekommande luktfri gas som bildas när radium från berggrunden sönderfaller. Anledningen till att radon skadar oss är dess radioaktivitet och när vi andas in gasen ökar risken för att drabbas av lungcancer. I utomhusluft är radon inget problem, men i bostäder kan den stängas inne och därför koncentreras och bli ohälsosam. Därför är det viktigt att mäta radon i inomhusluften.

Radon i inomhusluft kommer från dessa källor:

  1. Byggnadsmaterial (till exempel blåbetong)
  2. Marken under och runt om huset
  3. Vatten som används i hushållet 

 

Här hittar du mer information om radon

Kontakta oss