Gå till innehållet

Livsmedel

Matförgiftning

Om du plötsligt får häftiga magproblem med symptom som illamående, kräkningar, magsmärtor och diarré så kan du ha drabbats av matförgiftning. Symptom kan dyka upp allt från en halvtimme efter matintaget till över en månad senare beroende på vad det är som orsakat matförgiftningen.

Misstänker du att du har blivit matförgiftad bör du snarast kontakta Östhammars kommun genom att ringa Östhammar Direkt på 0173-860 00. En snabb anmälan underlättar för miljö-och hälsoskyddsinspektörerna att identifiera orsaken och kunna hindra att andra blir sjuka. En anmälan kan göras anonymt men det kan dock vara en fördel för vårt arbete om vi kan kontakta dig för mer information.

Dricksvatten

Även dricksvatten är ett livsmedel och om din dricksvattenbrunn förser många människor med vatten så ska den anmälas. Här hittar du mer information om dricksvattenbrunnar för kommersiellt och offentligt bruk.

Klagomål

Om du har klagomål på en verksamhet (till exempel brister i livsmedelshanteringen) kan du kontakta Östhammars kommun genom ringa Östhammar Direkt på 0173-860 00 och beskriva ditt klagomål. Alla klagomål skickas vidare till en miljö- och hälsoskyddsinspektör som utifrån klagomålets allvarlighetsgrad bedömer om en inspektion ska göras direkt eller om det kan vänta till nästa planerade inspektion.

Kontakter