Gå till innehållet

Rökfria utemiljöer

För att skydda människor från passiv rökning är det förbjudet att röka på en del platser i samhället. Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft som innebär förändringar kring den rökfria utemiljön.

Sedan tidigare är det inte tillåtet att röka på skolgårdar och utomhusområden intill förskolor och fritidshem. I och med den nya lagen utökas dessa områden till att även gälla på platser dit allmänheten har tillträde.

Från 1 juli 2019 gäller det utökade rökförbudet även på följande platser:

  • Utomhusserveringar, rökrutor eller liknande är inte tillåtet
  • Inhägnade platser utomhus, till exempel idrottsplatser och badställen
  • Lekplatser
  • Busshållplatser, tågstationer och perronger
  • Utanför entréer och lokaler, vid till exempel butiker, stationshus och vårdcentraler

Rökförbudet omfattar tobak, elektroniska cigaretter, örtprodukter och andra produkter som till användningssättet motsvarar rökning.

Varför rökfritt?

Den skärpta tobakslagen medför att samhället bli mer tillgängligt för personer med allergi eller överkänslighet. De som inte tål tobaksrök och som tidigare haft svårt att vistas i en del utemiljöer kommer kunna ta del av samhället på samma villkor som andra.

Det kommer ge bättre livskvalitet och hälsa för alla, särskilt för de personer som blir direkt sjuka av tobaksröken. Förbudet innebär också att serveringspersonal får en rökfri arbetsmiljö och att barn och unga skyddas.

Du som säljer tobak

Här hittar du mer information om hur den nya tobakslagen påverkar dig som säljer tobak.