Gå till innehållet

Snöröjning och sandning

1. Vem ansvarar för snöröjning och sandning?

Det är sektor samhälle som ansvarar fö̈r snöröjningen i kommunens tätorter.

I Alunda, Gimo, Hargshamn, Hökhuvud, Norrskedika,Ö̈regrund och Österbybruk läggs snöröjningen ut på entreprenad.
I Östhammar sköter kommunens egen personal en del av snöröjningen men den största delen hanteras av externa entreprenörer. 

Alla fastighetsägare måste själva sköta skottning och sandning vid egen postlåda och soptunna samt in-/utfart vid sin egen fastighet.

Kontakta oss