Gå till innehållet

Snöröjning och sandning

2. När börjar vi snöröja?

Vi börjar generellt att röja bort snö vid 5 centimeters snödjup.

Halkbekämpning

Halkbekämpning utförs med osaltad flis och sker i första hand på gång- och cykelvägar samt för busstrafiken.

 

Kontakta oss