Gå till innehållet

Snöröjning och sandning

3. Hur många arbetar och hur många maskiner kör vi med?

Vid kraftigt snöfall och halkrisk arbetar kommunen med omkring 25 maskiner och lika mycket personal.

Vid snöfall och halka

  • Kommunen prioriterar att röja snö vid förskolor, skolor, huvudgator, centrumområden, busstationer och gång- och cykelvägar. Efter det kommer vi ut till bostadsområden och sen ytterområden.

  • Vi sandar i första hand trottoarer och gång- och cykelvägar.

  • Halkbekämpning utföres vid halt väglag med osaltad flis.

  • Ingen saltning sker på kommunens gator och vägar.

Huvudgator klara 4-6 timmar efter avrop. GC-vägar och trottoarer klara 5 timmar efter avrop. Bostadsgator klara 7-10 timmar efter avrop.

Kontakta oss