Gå till innehållet

Snöröjning och sandning

5. Underlätta för snöröjningen

Det finns en del saker du kan göra för att underlätta för snöröjningen:

  • Parkera inte längs gatan, gäller främst nattetid
  • Klipp buskar, häckar och trädgrenar som kan vara i vägen eller skymma sikt och gatubelysning
  • Avlägsna snö och istappar från tak
  • Lägg inte snö som du skottat på din tomt på gångbana, gata eller plogvallen, det kan innebära trafikfara

Kontakta oss