Gå till innehållet

Snöröjning och sandning

6. Sandupptagning

Sandupptagningen påbörjas oftast i slutet av april med början i centrumområdena, sen fortsätter vi med övriga gator.

För att underlätta arbetet vill vi ha hjälp av dig som fastighetsägare med att sopa fram sand cirka 50 cm från fasad, socklar och staket som gränsar mot gatan.

Sandupptagningen  i kommunen berä̈knas att ta ca 6 veckor.

I korthet

När is och snö har smält och vi bedömer att våren ser ut att stanna börjar vi sopa upp sanden som har lagts ut under vintern. Vi ansvarar för att sopa ihop och ta bort sand från allmän platsmark så som torg, gator och parker.
 
📍 Sandupptagningen  
Tiderna för sandupptagning är preliminära och kan ändras vid otjänligt väder, maskinhaveri eller liknande oförutsedda händelser. 
 
📍 Så prioriterar vi sandupptagningen

Under april och maj, då man av erfarenhet bedömer att väderleken är stabil, det vill säga att risken för snö är minimal, sopar vi upp all sand efter vintern. Arbetet kan försenas om det blir minusgrader eller större regnskurar som förhindrar arbetet.

📍 Så går grovsopningen till
Innan vi startar den stora sandupptagningen grovsopar vi för att få bort sand som till exempel samlats i högar längs gång- och cykelbanor. Vid all form av sopning binder vi först dammet med vatten för att minska risken för damm i luften.
 
📍 Vi sopar upp sanden i den här ordningen
  1. Gång- och cykelvägar och de centrala delarna på varje ort.
  2. Större gator, leder och bussgator, och gång- och cykelvägar som är högre prioriterade (huvudcykelnätet).
  3. Övriga gång- och cykelvägar och villagator.
  4. Kommunala parkeringsplatser.
Prioritetsordningen innebär att lågt prioriterade ytor kan ha sand kvar en längre tid än högprioriterade ytor i samma område.

Kontakta oss