Gå till innehållet

Enskilt avlopp

1. Om enskilt avlopp

Om du bor i ett hushåll som inte är anslutet till kommunalt vatten eller avlopp får du som fastighetsägare själv se till att vatten och avlopp finns.

Om du vill anlägga en avloppsanläggning med ansluten vattentoalett krävs det tillstånd. Allt avloppsvatten ska avledas och renas eller tas omhand så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer, men det finns många olika typer av avloppslösningar att välja på.

På avloppsguidens hemsida hittar du information om olika avloppslösningar