Gå till innehållet

Jakt och vilt

Sveriges viltstammar regleras till stor del via jakt, då rovdjurspopulationerna överlag är små. Jakträtten tillfaller vanligtvis markägaren och regleras av jaktlagen och jaktförordningen. Mer information om jakt, skyddsjakt och viltvårdsfrågor hittar du hos LänsstyrelsenLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som är ansvarig myndighet.

Ansvaret för skadedjur eller djur som upplevs som en olägenhet ligger i första hand på fastighetsägaren. Kommunen har rådighet över jakten på kommunal mark. 

Jakt på kommunal mark

Enligt jaktlagstiftningen äger markägaren rätten till jakten. På kommunal mark är det således kommunen som är markägare och därmed även äger rätten till jakt och skyddsjakt. Kommunen har arrendeavtal med olika jaktlag när det gäller jakt på den kommunala marken.

Skyddsjakt i tätorterna

Östhammars kommun har ett antal kommunskyttar som utför uppdrag åt kommunen i form av skyddsjakt på sjuka och skadade djur samt fåglar som kan innebära en sanitär olägenhet på kommunens mark i tätorterna. 

Dessa uppdrag gäller på kommunens mark i tätorterna och på kommunala badplatser. Uppdragen inkluderar även förebyggande arbete på kommunala badplatserna, till exempel förhindra häckning av kanadagäss.

Polisen har rätt att besluta om avlivning av vilt som utgör skada eller fara för människors säkerhet.

Privat mark

Vid problem med vilda djur på privat mark kontaktas markägaren i det aktuella området.

Om du har problem med vilda djur på din tomt kan kommunen förmedla kontakt med en jägare som har tillstånd att avlossa skott inom detaljplanelagt område. Det är då du som är beställare och det innebär att du får stå för eventuella kostnader till jägaren när denne utför uppdrag på din fastighet. Vid frågor kontakta Östhammar direkt

Vildsvin

Vildsvin är inte ett kommunalt ansvar och de jagas inte i tätorterna av säkerhetsskäl. Förebyggande jakt utanför tätorten bedrivs av respektive jaktlag. Vid problem med vildsvin på privata tomter har fastighetsägaren ett förebyggande ansvar, se information nedan.

Om du som är lantbrukare vill ha hjälp med jakt på vildsvin kan du vända dig till Svenska Jägareförbundet som startat Vildsvinshjalp.nu.  www.vildsvinshjalp.nu

Tips för att hålla borta vildsvin

 • Ta bort fallfrukt från marken och låt inte frukt sitta kvar på träden.

 • Lägg inte ut trädgårdsavfall i närliggande skogspartier.

 • Se till att komposten är så svår att komma åt att inte vildsvinen hittar något ätbart där.

 • Sätt upp staket runt trädgården. Elstängsel är mycket effektivt mot vildsvin, men det kan räcka med ett vanligt staket.

Tips för att hålla borta grävlingar

 • Markera revir. Djur markerar ofta revir med urin. Genom att sprida urin längs tomtkanten markerar du för grävlingen att reviret är upptaget.

 • För oljud. Grävlingar är störningskänsliga och gillar inte oljud. På marknaden finns olika produkter med ultraljud och resonansljud som kan skrämma bort grävlingar.

 • Stöka till. Grävlingar tycker inte om när man stökar till på tomten och flyttar runt saker, de trivs när det är ordning och reda.

 • Lägg ut blodmjöl. Grävlingar tycker inte om lukten av blodmjöl. Därför kan du sprida det på tomten.På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om grävlingar, hur du som fastighetsägare kan gå tillväga för att bli av med dem på din fastighet samt villkoren för att avliva dem.

Så här gör du om du kolliderar med ett djur

 • Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor händer

 • Ring 112 och anmäl olyckan

 • Markera alltid olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen. Enstaka viltolycksremsor finns att hämta på polisstationer, bilprovningsstationer och på Trafikverkets regionkontor och förarprovskontor. Remsan är gratis.

Läs mer på Polisens hemsida - Viltolycka

Kontakter