Gå till innehållet

Återvinningscentraler

Var finns återvinningscentralerna?

I Östhammars kommun finns återvinningscentraler i Alunda, Öregrund, Österbybruk och Östhammar samt vid Väddika avfallsanläggning i Hökhuvud.

Återvinningscentralerna är avsedda för privatpersoner som är fast- eller fritidsboende i vår kommun.
Under våra öppettider är centralerna bemannade.

Länk till våra återvinningscentraler

Ristippen i Östhammar 

Ristippen i Östhammar  är öppen när återvinningscentralen är öppen, Här kan man slänga både ris och kompost men det ska sorteras i olika högar. Anvisning finns på plats.
Du hittar den vid gamla grovtippen vid Kristinelundområdet/Erikslund. Avfart finns från kyrkogatan.  Karta till Ristippen Östhammar.pdf

I Östhammars kommun finns ytterligare fyra ristippar, de finns i anslutning till återvinningscentralerna i Alunda, Öregrund och Österbybruk samt vid Väddika avfallsanläggning.

Privatpersoner 

Du som är fast- eller fritidsboende i kommunen kan lämna sorterat grovavfall, farligt avfall samt förpackningar med producentansvar, men inte mer än två kubikmeter per tillfälle.

Vad gäller farligt avfall så får du inte lämna kanyler och inte heller använda diabetessensorer på våra återvinningscentraler, vänd dig istället till apoteket.
 

Företag och verksamheter

Företag och verksamheter kan vid kommunens återvinningscentraler lämna förpackningar och sorterat avfall med producentansvar.

Här finns transportdokumentet som företagare ska fylla i för att få slänga avfall på kommunens återvinningscentraler.  Transportdokument.pdf

Företagskort

Du som är företagare behöver köpa klippkort för att kunna lämna grovavfall på återvinningscentralerna. Övrigt avfall hänvisas till Väddika avfallsanläggning som ligger mellan Gimo och Hökhuvud. Farligt avfall är undantaget, du kan läsa mer om detta i länken till höger.
Ett klippkort med 10 klipp kostar 2200kr exkl. moms och kan köpas på våra återvinningscentraler eller beställas hos osthammardirekt@osthammar.se

1st klipp gäller för tömning upp till två kubikmeter.
Förlorat kort ersätts inte. Klippkortet är inte tidsbegränsat.

 

Vad betyder producentansvar?

För vissa typer av avfall finns det ett producentansvar.
Det innebär att tillverkare och importörer har ett ansvar för att en viss del av de varor som produceras samlas in, tas omhand och återvinns eller återanvänds. Producenterna har gått samman i så kallade materialbolag, som organiserar insamling av avfallet.


Läs mer om några av dessa på Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats.

Idag finns det producentansvar för följande avfall:

  • returpapper och förpackningar
  • batterier
  • glödlampor och annan belysningsarmatur
  • däck och bilar
  • elektriska apparater och produkter
  • radioaktiva produkter
  • läkemedel

Kontakter